30. mai, 2024
Tag:

Vesten

Sosiale mediers rolle i moderne terrorisme 🔒

Hvordan har fremveksten av sosiale medier og digitale plattformer påvirket terrortrusselen i Vesten? Et dypdykk i en svært relevant problemstilling. Dette er femte del av...

Kina har gisseltatt vestlig kapital

I skjæringspunktet mellom geopolitikk og økonomi har Vestens kapitalklasse blitt en uvillig brikke i Kinas ambisiøse strategi for global innflytelse. Helt siden åpningen mot omverden...

Italias ledelse i G7: Forsterket engasjement i Middelhavet og Afrika

G7-møtet i Italia setter scenen for en viktig diskusjon om Middelhavets rolle i global politikk, med spesiell vekt på forbedret samarbeid med Afrika. Ekspertene på...

Står Armenia alene? En fremtid uten Russlands beskyttelse 🔒

Dette er andre del av Geopolitikas intervjuserie om Armenias prekære geopolitiske situasjon etter tapet av Nagorno-Karabakh. Første del, som omhandler Armenias nye geopolitiske stilling vis-à-vis...

Japan rekalibrerer utenrikspolitikken for å møte utfordringer fra Kina

Med økende geopolitisk usikkerhet i Øst-Asia, søker Japan å diversifisere sine internasjonale allianser for å møte utfordringene fra et stadig mer aggressivt Kina. I en...

«Hysteriokratiets» fremvekst

Med fremveksten av sosiale medier ser vi en klar nedgang i kvaliteten på den offentlige debatten, hvor følelsesmessige og moralske argumenter overskygger faktisk kunnskap...

Vendepunkt: Putin beskylder Vesten for medvirkning i Moskva-terror

Russland utvider anklagene i kjølvannet av Moskva-terroren, peker nå fingeren mot Vestlige spesialtjenester i en ny kontroversiell utvikling. I en artikkel publisert i Le Monde...

På kanten av historie og modernitet: Tyrkias uforutsigbare fremtid

Tyrkias rike fortid og strategiske beliggenhet har plassert det som en sentral bro mellom øst og vest, men med økende innenrikspolitisk og internasjonal usikkerhet...