16. juli, 2024

Spionsiktet nordmann har skrevet for Geopolitika

Share

Den norske statsborgeren som er anklaget for å spionere til fordel for Kina heter Ciwan Maksut Can og er av kurdisk opprinnelse.

Can har vært en relativ fremtredende skikkelse i det geopolitiske miljøet i Norge en god stund. Han er blant annet grunnleggeren av tenketanken Senter for Geopolitisk Analyse, samt svært aktiv i Arbeiderpartiets utenrikspolitiske lag «Internasjonalt Forum», hvor han blant annet har hatt hyppig kontakt med utenriksminister Espen Barth Eide. Han har også vært aktiv i lagets politiske journal, internasjonaltforum.no, hvor han blant annet har gjort et intervju med en kjent amerikansk Kina-hauk og hvor det virker som om at han hatt noe redaksjonelt ansvar.

Langt fra en nær venn, men Ciwan har vært en bekjent av undertegnede siden 2013 gjennom en felles bekjent i det geopolitiske miljøet i Norge. Jeg har møtt ham personlig en gang i 2015 for å snakke om den geopolitiske situasjonen i de kurdiske områdene. I 2019 tok han kontakt igjen da han lurte på om jeg ville være interessert å skrive en forskningsrapport om fremveksten av jihadisme i konteksten Belte-og-vei-initiativet i regi av Fudan University. Jeg aksepterte jobben, skrev rapporten, og hadde ikke hørt noe fra Can før like før lansering av Geopolitika.no.

Av ren tilfeldighet kom jeg over nettsiden til tenketanken han leder, Senter for Geopolitisk Analyse, mot slutten av februar, like før lansering av Geopolitika.no. Gitt hans bakgrunn innen geopolitikk og tidligere bekjentskap, tok jeg kontakt med ham like rundt lansering av geopolitika.no 1. mars for å høre om han kunne være interessert å skrive et innlegg for oss. Can aksepterte forespørselen og kommentaren «Maktspill på verdenssjakkbrettet: Strategisk konkurranse i det 21. århundret» ble publisert bare noen få dager etter lansering 5. mars 2024.

Les også: Beijings lange arm: Hvordan Kina former EU innenfra 🔒

Ciwan har bodd flere år i utlandet og har blant annet tatt en mastergrad i Sør-Afrika. Uten å vite akkurat hvor lenge, har han vært knyttet til Kina i en lengre periode, grunnet doktorgraden han har fullført ved Fudan University i Shanghai. Ifølge Cans LinkedIn-profil, fikk han A på sin doktorgradsavhandling, hvor han «utviklet en modell for å forklare og forutsi hvordan svingninger i spenninger mellom stormaktene påvirker småmakters strategier i regioner av strategisk betydning for førstnevnte.» I denne sammenhengen har han nylig publisert den akademiske artikkelen «Small power strategies under great power competition».

Det er umulig å si om Can er skyldig i det han er anklaget for, men hvis det er tilfelle, er det intet annet enn sjokkerende. Grov spionasje på vegne av en utenlandsk makt er en svært alvorlig anklage. Uten å trekke forhastede konklusjoner, er det viktig å ha tiltro til at rettssystemet behandler saken på en gjennomsiktig og rettferdig måte og kommer til bunns i forholdene.

Da nyheten kom ut i det større mediehusene, skjønte undertegnede med en gang hvem det var gitt bildene og konteksten som ble gitt, men vi hadde ingen planer om å offentliggjøre navnet hans. Men undertegnede ble nettopp oppringt av NRK hvor de bekreftet identiteten til Can og nærmest klusset sammen geopolitika.no og Senter for Geopolitisk Analyse som samme organisasjon. De insinuerte at jeg hadde et tett forhold til Can og at vi jobber sammen, noe som absolutt ikke er tilfellet.

Så det finnes derfor et klart behov for å offentliggjøre navnet hans og konstatere geopolitika.no og Senter for Geopolitisk Analyse ikke er samme organisasjon, samt at Geopolitika.no ikke er en kinesisk agent, før meldingen drukner i alt annet mulig mediestøy.

Maktspill på verdenssjakkbrettet: Strategisk konkurranse i det 21. århundret

Les mer

Siste nytt