23. juni, 2024

Jean-Baptiste Noé

Doktor i økonomisk historie (Sorbonne-Universitetet), professor i geopolitikk og politisk økonomi ved Albert le Grand-instituttet. Sjefsredaktør i Conflits.

Al-Shabaab kan ta over Somalia og truer vestlige nasjoner 🔒

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Somalia forverres stadig og den notoriske terroristgruppen al-Shabaab er på offensiven. Dette er andre og siste del av Geopolitikas artikkelserie om...

Jihadismens stille marsj gjennom Afrika 🔒

Mens verden har vært opptatt med pandemier og geopolitiske spenninger, har terrorismens skygge fortsatt å vokse, spesielt i Afrika sør for Sahara. Med Covid-19, krigen...

Fremtidstrender i terrorisme 🔒

Nye digitale plattformer og global usikkerhet gir terrorgrupper uante muligheter for spredning av propaganda og rekruttering. Dette er åttende og siste del av Geopolitikas intervjuserie...

Utviklingen av jihadistisk terrorisme i Afghanistan-Pakistan-regionen 🔒

Terrortrusselen i Afghanistan-Pakistan-regionen forandres stadig, men Taliban-overtagelsen av Afghanistan sommeren 2021, har gjort situasjonen mer prekær og uoversiktlig enn noen sinne. Dette er sjette del...

Conflits’ sjefsredaktør: Samfunnsledere trenger geopolitisk trening 🔒

Hvordan geopolitisk analyse kan anvendes av beslutningstagere innenfor politikken og næringslivet for å bedre forstå verden som vi i lever og ta bedre beslutninger? Dette...

Hvordan OSINT kan forbygge og forhindre terrorisme 🔒

Åpen-kilde etterretning (Open Source Intelligence – OSINT) har betydelig forvandlet feltet for sikkerhet og antiterror på flere måter: Dette er femte del av Geopolitikas intervjuserie...

Kontroversiell lov vedtatt i Georgia: Et geopolitisk skifte mot Russland? 🔒

Georgia står ved en geopolitisk skillevei etter vedtakelsen av en ny lov som speiler tidligere russiske initiativer, og som signaliserer en potensiell endring i...

– Amerikanere ønsker massedeportasjoner 🔒

Dette er andre del av Geopolitikas intervju om innvandring til USA med Lora Ries, som er direktør for Border Security and Immigration Center ved tenketanken The Heritage...

Join our community of SUBSCRIBERS and be part of the conversation.

To subscribe, simply enter your email address on our website or click the subscribe button below. Don't worry, we respect your privacy and won't spam your inbox. Your information is safe with us.