13. juni, 2024

USA og Kina i strategisk maktspill: Fremtiden for geopolitikk i Øst-Asia 🔒

Share

En dypdykkende studie av Øst-Asias geopolitiske landskap avdekker kritiske sikkerhetsutfordringer knyttet til Kinas fremvekst og foreslåtte strategier for USA.

Elbridge Colby. Foto: Wikipedia.

Elbridge A. Colby er en amerikansk ekspert på republikansk nasjonal sikkerhet og utenrikspolitikk, og var USAs assisterende forsvarsminister for strategi og styrkeutvikling fra 2017 til 2018 under Trump-administrasjonen. Han spilte en nøkkelrolle i utformingen av USAs nasjonale forsvarsstrategi for 2018, som ledet til en strategisk omprioritering i USAs forsvarsdepartement for å bedre håndtere utfordringene fra Kinas voksende makt.

I juni 2018 ble Colby utnevnt til direktør for forsvarsprogrammet ved den anerkjente tenketanken Center for a New American Security (CNAS). I 2019 grunnla han The Marathon Initiative, som har som oppdrag å «utvikle de diplomatiske, militære og økonomiske strategiene USA trenger for å navigere i en langvarig konkurranse med stormaktsrivaler [en eufemisme for Kina]».

Colby har utvilsomt blitt en innflytelsesrik skikkelse i Washington og hans ord veier tungt når USA skal utforme sine utenrikspolitiske strategier. Spesielt når det kommer til Øst-Asia og trusselen som økt kinesisk makt utgjør for regionen i det mellomlange og lange løp. Colby publiserte i september 2021 den nå anerkjente boken Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict, som har fått mye oppmerksomhet i amerikanske sikkerhetspolitiske kretser.

I boken diskuterer Colby i detalj det økende sikkerhetspolitiske dilemmaet som USA står overfor i møte med Kinas ambisjoner om å bli den dominerende makten i Øst-Asia. Han argumenterer for at USA må utforme og implementere en sammenhengene geopolitisk strategi for å forhindre Kina i å oppnå regionalt hegemoni, noe som vil ha alvorlige konsekvenser for den internasjonale ordenen og amerikanske interesser.

Boken gir innsikt i både USAs og Kinas geopolitiske målsetninger i regionen, og hvilke strategier supermaktene kan benytte for å oppnå dem. Den er derfor en essensiell lesning for alle som ønsker å forstå de underliggende drivkreftene bak den stadig mer spente geopolitiske situasjonen i regionen, og dynamikken som bidrar til det stadig mer anstrengte bilaterale forholdet mellom verdens to mektigste nasjoner.

«Død ved tusen kutt»: Beijings geopolitiske strategi i stormaktskampen mot USA 🔒

Les mer

Siste nytt