16. juli, 2024

Jihadismens stille marsj gjennom Afrika 🔒

Share

Mens verden har vært opptatt med pandemier og geopolitiske spenninger, har terrorismens skygge fortsatt å vokse, spesielt i Afrika sør for Sahara.

Med Covid-19, krigen i Ukraina og andre prekære sikkerhetspolitiske utfordringer som har dominert nyhetene de siste årene, har kampen mot terrorisme og jihadisme måttet vike for andre saker og kommet i andre rekke i nyhetsbildet. Men dette betyr ikke at situasjonen på noen som helst måte er under kontroll. Faktisk er terrortrusselen større en på flere tiår, og internasjonale eksperter advarte nylig mot et mulig foreliggende «11. september»-aktig terrorangrep mot Vesten.

Jihadistisk tankegods fortetter faktisk å finne nye tilhengere over hele verden, inkludert Midtøsten og Nord-Afrika, Sentral-Asia, Sør-Asia Sørøst-Asia og Europa, men det spesielt en region hvor trusselnivået stiger raskere enn andre steder, nemlig Afrika sør for Sahara. Her sprer jihadismen seg som ild i tørt gress – fra Sahel, til Somalia, til Kongo, til Mosambik – med ingen ende i sikte.

Med statskollaps, korrupsjon, og manglende effektivitet i sikkerhetssektoren som tilrettelegger for terrorismens fremmarsj, ser framtiden dyster ut. Dette bærer med seg alvorlige implikasjoner, ikke bare for regional stabilitet, men også for internasjonal sikkerhet. Det finnes nå et ikke-neglisjerbart potensiale for at flere jihadist-stater vil bli etablert på det afrikanske kontinentet, med potensielt svært alvorlige konsekvenser for global sikkerhet.

For å utforske dybden av disse utfordringene og forstå de komplekse dynamikkene som driver jihadismens fremvekst på det afrikanske kontinentet, har Geopolitika tatt kontakt med Lucas Webber, en fremtredende ekspert på jihadisme og islamistisk terror. Webber er medgründer og redaktør for MilitantWire.com, et ledende nettsted dedikert til analyser av internasjonale militante grupper.

Grunnet lengden på samtalen vi hadde, er intervjuet delt i to deler:

1) Utviklingen i jihadist- og terrortrusselen i Sahel etter Frankrike og USAs tilbaketrekning fra regionen (denne delen)

2) Situasjonen i Øst- og Sør-Afrika.

Vil du lese mer? Tegn et abonnement i dag, samtidig som du hjelper oss med å lage flere nyhet- og dybdesaker om internasjonale relasjoner, geopolitikk og sikkerhet

Sahels skjebne etter militærkupp og tapte vestlige militærbaser 🔒

Les mer

Siste nytt