28. mai, 2024

Russlands gassindustri vil aldri komme seg etter krigen i Ukraina

Share

Russlands forsøk på å reorientere sin gassindustri etter å ha kuttet leveransene til EU, møter økende motstand og teknologiske utfordringer. Med et skiftende globalt energilandskap ser fremtiden usikker ut for landets gassmarked.

Ifølge en artikkel i The Economist, står Russlands gassindustri overfor en dyster fremtid etter beslutningen om å stoppe mesteparten av gassleveransene til EU i 2022. Dette trekket, som i utgangspunktet virket lønnsomt da det økte gassprisene kraftig, ser ikke lenger ut til å bære frukter. Til tross for at Europa opprinnelig sto overfor inflasjon og potensielle strømbrudd da kontinentet importerte 40% av sin gass fra Russland i 2021, har milde vintre og store importmengder av flytende naturgass (LNG) fra USA ført til at Europas gasslagre er mer fylte enn noensinne. Resultatet er at Gazprom, Russlands statseide gassgigant, sliter med å oppnå profitt.

Russland ser nå ut til å ha begrensede muligheter for å omplassere de 180 milliarder kubikkmeterne med gass som tidligere ble eksportert til Europa. Landet mangler tilstrekkelige infrastrukturer som ligner på Nord Stream for å kunne transportere gassen til andre markeder, samt anlegg for å kjøle ned gassen til -160°C nødvendig for LNG-transport. Selv med økende gasspriser og fortsatt salg av olje, trenger Kreml kontanter for å finansiere krigføringen, og situasjonen blir ikke bedre av at globale gassbehov forventes å nå toppen dette tiåret på grunn av overgangen til grønnere energikilder.

Les også: Et reisebrev fra Russland 1578 🔒

Russlands alternativer inkluderer å utvide rørledningsnettet til nye markeder eller å øke LNG-eksporten. De har allerede tatt i bruk Power of Siberia-rørledningen som leverer gass fra østlige felt til Kina, og planer om en ytterligere utvidelse, Power of Siberia 2, kunne øke leveransene betraktelig. Men selv denne planen møter motstand fra Kina, som ønsker å begrense sin avhengighet av enkeltland for energiforsyning.

I tillegg til geopolitiske utfordringer, står Russland overfor tekniske og økonomiske hindringer i å utvide sin LNG-produksjon på grunn av vestlige sanksjoner som begrenser tilgangen til nødvendig utstyr og teknologi. Sjansene for å gjenvinne tidligere markedsandeler ser mørke ut, og som Anne-Sophie Corbeau fra Columbia University påpeker, må Russland muligens rette seg mot mindre velstående nasjoner med generøse kontrakter for å selge sin LNG.

Denne situasjonen illustrerer ikke bare de økonomiske konsekvensene av krigføringen i Ukraina for Russland, men også de langsiktige virkningene av en global overgang fra fossile brensler. Ifølge The Economist vil den såkalte «gullalderen for gass» sannsynligvis bare vare et par tiår til, et scenario som forverres av vestlige sanksjoner og russiske feilberegninger, noe som ytterligere underminerer Russlands fremtid som en ledende energileverandør.

Valget i Russland: Geopolitisk statusrapport, del 2: En sanksjonert økonomi 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt