13. juni, 2024

Et reisebrev fra Russland 1578 🔒

Share

I dagens Russland faller regimekritikere ut av sykehusvinduet eller forgår i fengsel.

Mishandling av politiske opponenter er likevel ikke nytt i Russland. For 450 år siden skal tsar Ivan IV, med tilnavnet den grusomme, ha druknet så mange mennesker at elven gikk over sine bredder og oversvømte de omliggende åkrene.

På sin reise til Moskva i 1578 lot en dansk-norsk embetsmann seg forskrekke av hvordan tsaren og hans bojarer behandlet allmuen. Og i motsetning til Danmark–Norge var det herskerens vilkårlige maktbruk som gjaldt i Russland.

– Hvor høymodige disse Barbariske Folck ere, kan sluttes derav, at alt hvad de siger, det vil de skal være Ret, oc de taaler icke at nogen siger dem imod.

På 1500-tallet fant Danmark–Norge og Russland sammen i sin kamp mot erkefienden Sverige. Dessuten gjorde rikenes felles grense i nordområdene det nødvendig å opprettholde en viss diplomatisk kontakt.

I 1562 inngikk Danmark–Norge og Russland derfor en vennskapstraktat. Dette var riktignok ingen forsvarsallianse, men fokuserte på Danmark og Russlands anerkjennelse av hverandres besittelser i Baltikum.

Det gikk likevel ikke mange år før traktaten trengte oppfriskning. I mai 1578 sendte kong Frederik II derfor riksråden Jacob Ulfeldt med en entourage på over hundre mann til Moskva for å reforhandle avtalen.

Ferden gikk først med skip til den danske øya Øsel og deretter landeveien gjennom Estland og Latvia til tsarens rike. Det skulle vise seg å bli en opplevelsesrik reise, og Ulfeldt sørget for å nedtegne det han så og hørte.

I denne artikkelen følger vi Ulfeldt på hans rute gjennom Russland, og gjengir utdrag fra reiseberetningen som han skrev.

Vil du lese mer? Tegn et abonnement i dag, samtidig som du hjelper oss med å lage flere nyhet- og dybdesaker om internasjonale relasjoner, geopolitikk og sikkerhet

Norsk-russisk diplomati gjennom to hundre år 🔒

Andre Martinsen
Andre Martinsen
Journalist. Doktorkandidat i statsvitenskap – [email protected]

Les mer

Siste nytt