22. juni, 2024

Biden vender ryggen til menneskerettigheter for Saudi-allianse

Share

Joe Biden synes å ha glemt sine løfter om menneskerettigheter når han nå fremmer en politikk som plasserer USAs militære som beskytter for den saudiske kongefamilien.

I en kronikk publisert av The American Conservative, tar Doug Bandow et kritisk blikk på President Joe Bidens utenrikspolitikk, spesielt i forhold til Saudi-Arabia og dens de facto leder, Kronprins Mohammed bin Salman (MbS). Bandow, en seniorforsker ved Cato Institute, hevder at Biden-administrasjonens politikk tjener Saudi-Arabias interesser på bekostning av amerikanske verdier og interesser.

Bandow begynner med å peke på at selv om Biden tidligere har snakket om sitt engasjement for menneskerettigheter, ser det nå ut til at han er villig til å omforme USAs militære rolle til å være en form for livvakt for den saudiske kongefamilien. Dette representerer en betydelig avvik fra hans tidligere løfter om å gjøre MbS til en «paria» på grunn av hans menneskerettighetsbrudd, inkludert mordet på journalisten Jamal Khashoggi.

Kronikken går videre til å diskutere hvordan USA tradisjonelt har rettferdiggjort sitt engasjement i Midtøsten med behovet for å beskytte Israel og sikre oljeimport. Men Bandow argumenterer for at disse behovene ikke lenger er presserende grunner til å opprettholde et slikt forhold, særlig gitt regionens endrede geopolitiske og økonomiske landskap. Han bemerker også at terrorismeproblemet i stor grad er et resultat av USAs militære inngripen i regionen.

Les også: Kynisk spill: Kinas diplomatiske sjonglering mellom Iran og Israel 

Videre kritiserer Bandow det han ser som en hyklersk tilnærming fra Biden, hvor presidenten har gått fra å fordømme MbS til å nærmest be ham om å øke oljeproduksjonen. Dette synliggjøres ytterligere ved forhandlinger om et mulig sikkerhetssamarbeid som ville involvere salg av kjernefysisk teknologi og sikkerhetsgarantier til Saudi-Arabia i bytte mot en anerkjennelse av Israel.

Til slutt advarer Bandow om de potensielle farene ved en slik politikk, der USA risikerer å involvere seg i flere unødvendige konflikter i Midtøsten og underminere sine egne demokratiske prinsipper ved å støtte en autoritær regjering.

Bandow konkluderer med at det er på høy tid at USA vurderer sin tilnærming til Saudi-Arabia, trekker seg militært og slutter å betale andre nasjoner for å inngå avtaler som burde ligge i deres egen interesse. Det er en kritisk evaluering av en utenrikspolitikk som, ifølge ham, har lite å være stolt av.

Gulfstatene som ny geopolitisk kraft i Sentral-Asia

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt