14. juli, 2024

Gulfstatene som ny geopolitisk kraft i Sentral-Asia

Share

Etter tiår med dominerende russisk og kinesisk innflytelse, åpner Sentral-Asia nå opp for omfattende samarbeid med Gulfstatene, som har store finansielle muskler.

I kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina har flere araberstater sett en mulighet til å styrke sin innflytelse i Sentral-Asia. Denne regionen, som historisk har vært under betydelig russisk dominans, opplever nå en markant økning i engasjement fra Midtøsten, skriver IntelliNews.

Under et statsbesøk i Saudi-Arabia i august 2022, sikret Usbekistans president Shavkat Mirziyoyev løfter om investeringer på oppsiktsvekkende 13,1 milliarder dollar, et tegn på de skiftende geopolitiske vindene.

Den økende strategiske dialogen mellom Sentral-Asia og Gulf-samarbeidsrådet (GCC) ble ytterligere forsterket gjennom det andre ministermøtet i Tashkent i april, hvor utenriksministre fra både Sentral-Asia og GCC-land deltok. Dette møtet fulgte opp det første toppmøtet mellom Sentral-Asia og GCC som fant sted i Jeddah i juli 2023, med planer om et nytt toppmøte i Samarkand i 2025.

Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater (UAE) og Qatar har spilt ledende roller i denne nye geopolitiske orienteringen. Disse landene har engasjert seg i store investeringsprosjekter som spenner over fornybar energi, infrastruktur og industriutvikling. For eksempel har Masdar fra UAE gjennomført omfattende prosjekter i Usbekistan, inkludert bygging av solenergi- og vindkraftanlegg verdt flere milliarder dollar. Samtidig har Qatar finansiert oppføringen av den største moskéen i Dushanbe i Tadsjikistan, og Saudi-Arabias islamske utviklingsbank har bidratt økonomisk til det enorme Rogun-vannkraftprosjektet i samme land.

Les også: Russlands eurasiske drøm står ved en ensom og isolert korsvei

Investeringene fra GCC-landene matcher, og noen ganger overgår de tidligere kinesiske forpliktelsene i regionen. Dette indikerer en tydelig strategi for å etablere en robust økonomisk og politisk tilstedeværelse i Sentral-Asia. Blant de nye prosjektene er også diverse industrielle initiativer. For eksempel har Qatar i firmaet UCC Holding nylig inngått en avtale om å bygge et gassbehandlingsanlegg i Kasakhstan, og samarbeid om konstruksjon av store gassrørledninger er også på agendaen.

Denne fornyede interessen fra Gulfstatene kommer i en tid der Sentral-Asia forsøker å diversifisere sine økonomiske partnerskap og redusere avhengigheten av tradisjonelle makter som Russland og Kina. Dette skiftet kan gi Sentral-Asia nye veier til økonomisk vekst og utvikling, og samtidig forsterke de kulturelle og politiske båndene til GCC-landene, som alle deler den islamske troen som en grunnleggende sosial og kulturell byggestein.

Med slike strategiske og økonomiske forbindelser som styrkes, tyder alt på at forholdet mellom Sentral-Asia og GCC vil fortsette å vokse og utvikle seg i årene som kommer. Denne utviklingen markerer en ny æra i regionens internasjonale forbindelser, hvor Sentral-Asia kan stige frem som en sentral aktør på den geopolitiske arenaen.

Valget i Russland: Geopolitisk statusrapport, del 5: Maktskifte og identitetssøk i Sentral-Asia 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt