22. juni, 2024

På etterskudd i kybersikkerhet: Kan Japan innhente resten?

Share

Japans kyberforsvar står overfor betydelige utfordringer i et stadig mer digitalisert globalt landskap. Kan nye lovforslag og strategisk overhaling føre til nødvendige forbedringer?

I en artikkel i The Diplomat, forklarer avisens Tokyo-korrespondent Takahashi Kosuke hvorfor Japan henger etter andre store nasjoner når det gjelder kyberforsvar. Kosuke peker på at mens Japan bare har kunnet tilby passivt kyberforsvar, som å oppdage datainnbrudd, har andre nasjoner utviklet mer proaktive forsvarsstrategier.

I desember 2022 besluttet den japanske regjeringen å innføre aktive tiltak i sin nye nasjonale sikkerhetsstrategi, men fremgangen har vært treg. En tidligere ansatt har uttalt at Japans kyberforsvar har vært til spott og spe fordi landet ikke har gjort noe for å håndtere denne trusselen. Han bemerket også at aktører fra land som Nord-Korea, Russland og Kina aktivt jakter på data i Japan.

Les også: Japan rekalibrerer utenrikspolitikken for å møte utfordringer fra Kina

Årsakene til Japans treghet er et fragmentert byråkrati og lovgivning som ikke støtter etableringen av et kyberforsvar. Det nasjonale senteret for beredskap og strategi for kybersikkerhet (NISC) har ansvaret for myndighetene, men det finnes ingen tilsvarende organisasjon som beskytter befolkningen.

For å realisere et aktivt forsvar må japanske lovgivere endre eksisterende lover, en prosess som viser seg å være svært utfordrende. Strategien spesifiserer nødvendigheten av å dele informasjon med regjeringen i tilfelle av kyberangrep og gi regjeringen autoritet til å nøytralisere potensielle angripers servere før de blir en trussel. Dette reiser imidlertid bekymringer om brudd på personvernet og taushetsplikt i telekommunikasjon.

Videre krever etableringen av et aktivt forsvar at Japan overholder sin langvarige forsvarspolitikk, som historisk har fokusert på å være rent defensiv. Aktivt forsvar vil kreve en omdefinering av hva som er akseptable preventive tiltak mot kyberangrep.

Den japanske Regjeringen planlegger å samle et ekspertpanel i begynnelsen av juni og legge fram et relatert lovforslag i en ekstraordinær samling i parlamentet til høsten. Det gjenstår å se om Japan kan etablere et system som møter internasjonale standarder og samtidig overkommer de mange juridiske utfordringene.

Nye sikkerhetstiltak i Japan etter mulig kinesisk droneopptak av marinebase

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt