22. juni, 2024

Hvordan Israel kan hjelpe Hamas å beseire seg selv

Share

Audrey Kurth Cronin foreslår en strategisk revurdering av Israels tilnærming til Hamas, en tilnærming som kan føre til terrorgruppens selvødeleggelse.

I en kronikk i Foreign Affairs, skiver Audrey Kurth Cronin, direktør ved Carnegie Mellon Institute for Strategy and Technology og forfatter av boken «How Terrorism Ends», om  paradokset i den pågående konflikten i Gaza og hvordan Israels militære handlinger paradoksalt kan styrke Hamas.

Cronin peker på at selv om krigen har redusert Hamas’ rekker, har den også markant økt støtten til gruppen både lokalt og globalt. Den voldsomme responsen fra Israel har ført til enorme sivile tap og har underminert Israels globale omdømme samt forholdet til dets viktigste partner, USA. Dette innebærer en signifikant utfordring, ettersom det fremhever hvordan vold og maktbruk kan spille direkte i hendene på Hamas ved å male et bilde av Israel som aggressor og Hamas som forsvarer.

Les også: Islamisme-ekspert: Hamas vil ikke ha fred og må bekjempes

Videre diskuterer Cronin seks hovedmåter som terrorgrupper vanligvis avsluttes på, basert på hennes omfattende forskning. Hun argumenterer for at den mest effektive måten for Israel ville være å undergrave gruppens støtte og akselerere dens kollaps snarere enn å fortsette med å påføre den militære nederlag. Historisk sett har militær undertrykkelse sjelden vært en løsning, og den kan faktisk forverre problemene ved å gi terrororganisasjoner ny rekruttering og sympati.

Cronin fremhever betydningen av å forstå dynamikken i terrorgruppenes avslutning og tilpasser denne kunnskapen til Israels strategi i Gaza. Ved å skifte fokus fra militær dominans til strategiske tilnærminger som fremmer politiske løsninger og reduserer sivil lidelse, kan Israel potensielt finne en mer bærekraftig vei til fred.

Kronikken gir en grundig analyse av de komplekse interaksjonene i moderne geopolitiske konflikter og utfordringene nasjoner står overfor i bekjempelsen av terrorisme. Verden sliter fortsatt med å finne effektive metoder for å håndtere både statlige og ikke-statlige trusler.

 

Overvinnelse av ekstreme ideologier: Hvordan burde Vesten reagere? 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt