22. juni, 2024

Sikring av Svartehavet: En allianse mot russisk overmakt

Share

Eksperter fra Europa og USA oppfordrer til et sterkere samarbeid for å sikre Svartehavets frihet i lys av økende russisk aggresjon, med et klart blikk mot regionens kritiske rolle i geopolitisk sikkerhet og økonomi.

I en kronikk i National Interest fremlegger Kaush Arha, George Scutaru, Yordan Bozhilov og Mamuka Tsereteli et klart rammeverk for å styrke sikkerheten og friheten i Svartehavsregionen. Denne gruppen av anerkjente eksperter og tidligere politiske ledere fra både Europa og USA understreker den strategiske betydningen Svartehavet har for både NATO og EU, og oppfordrer til økt samarbeid for å motvirke russisk ekspansjonisme.

Svartehavet er en avgjørende arterie for internasjonal handel og sikkerhet, som binder sammen Sørøst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia. Kronikkforfatterne peker på hvordan regionens sikkerhet er truet av Russlands krigføring i Ukraina, og hvordan dette har globale konsekvenser, blant annet ved å skape mat- og gjødselmangel som rammer spesielt hardt i Afrika og den globale sør.

Les også: Demokratiets plass i Russlands historie

Forfatterne argumenterer for at Svartehavslandene, med støtte fra sine allierte, må utarbeide og implementere en «Svartehavspakt» for å sikre regionens uavhengighet og frihet. En slik pakt ville ikke bare styrke regionens evne til å stå imot eksterne trusler, men også fremme økonomisk vekst og stabilitet gjennom sikrere handelsruter og energiressurser.

Romania, Bulgaria og Tyrkia spiller spesielt viktige roller i denne strategien. De har nylig koordinert tiltak for å rydde miner og forbedre sikkerheten i sine eksklusive økonomiske soner (EEZ). Dette samarbeidet er et eksempel på hvordan lokale initiativer kan styrke regionalt forsvar og sikkerhet.

Strategien legger også vekt på viktigheten av moderne forsvarsteknologi og infrastruktur, inkludert investeringer i små modulære reaktorer og oppgradering av militær kapasitet. Med fokus på langsiktig samarbeid og solidaritet mellom NATO-medlemmene langs Svartehavet og deres allierte, oppfordrer forfatterne USA, EU og NATO til å forplikte seg til robust støtte til denne viktige geopolitiske regionen.

Kronikken er et tydelig signal om nødvendigheten av en forent front for å bevare balansen og sikkerheten i Svartehavet, som er under mer press enn noensinne på grunn av Russlands aggresjon og territorielle ambisjoner.

Valget i Russland: Geopolitisk statusrapport, del 1: Krigen i Ukraina 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt