28. mai, 2024

Valget i Russland: Geopolitisk statusrapport, del 1: Krigen i Ukraina 🔒

Share

Presidentvalget i Russland nærmer seg med stormskritt. Med krigen i Ukraina og isfronten til Vesten, er landets fremtid mer uviss enn på lenge.

I det Putin skal sikre sin fjerde periode som Russlands president i «valget» over helgen og krigen i Ukraina går inn i sitt tredje år, har Russland massive utfordringer som krever ledelsens oppmerksomhet.

Krigen i nabolandet har ikke gått som Kremls sterke mann hadde håpet eller forutsett. Russland sitter fast i en hengemyr i nabolandet, uten en klar utvei. Landet har derfor endt opp i en utmattelseskrig – som krever enorme ressurser og har påført den russiske økonomien store kostnader.

I tillegg har vestlige sanksjoner utvilsomt også begynt å bite på den russiske økonomien. Selv om BNP tall har klart seg bedre enn forventet, har Russlands tradisjonelle sterke økonomiske sektorer – energi, våpen og romfart – blitt rammet hardt.

Krigen har også ledet til geopolitiske endringer i Eurasia, der tidligere sovjetrepublikker i økende grad distanserer seg fra Moskva, noe som utfordrer Russlands innflytelse. Den politiske fremtiden for den gamle sovjetiske sfæren blir stadig mer usikker.

Jakub M Godzimirski

Det finnes mange meninger om Russlands fremtid, men hva tenker en av Norges ledende eksperter på området? Geopolitika har intervjuet Jakub Godzimirski, en ekspert på Russland fra Det Norske Utenrikspolitiske Institutt (NUPI), for å utforske temaet nærmere.

I løpet av de neste dagene opp mot valget, vil det bli publisert en serie artikler som tar for seg ulike aspekter ved Russland i et forsøk på å forstå mer om hva som foregår hos Norges store nabo i øst.

Artikkelserien vil dekke følgende temaer:

1) Krigen i Ukraina (denne delen)

2) Helsen til økonomien i lys av vestlige sanksjoner

3) Tilstanden til forsvars- og romindustrien,

4) Situasjonen i de etniske republikkene

5) Utviklingen i Sentral-Asia

6) Situasjonen i Øst-Sibir og forholdet til Kina

Krigen i Ukraina 

Vil du lese mer? Tegn et abonnement i dag, samtidig som du hjelper oss med å lage flere nyhet- og dybdesaker om internasjonale relasjoner, geopolitikk og sikkerhet

Hybridkrigføring: Russlands skyggespill mot europeisk stabilitet 🔒

Les mer

Siste nytt