23. juni, 2024
Tag:

Den europeiske union (EU)

Kurderleder i Tyrkia: Fra ordfører til politisk fange?

Tyrkias fengsling av Hakkari-ordfører Mehmet Siddik Akis vekker internasjonale bekymringer, med anklager som belyser spenninger mellom regjeringen og kurdiske politiske krefter. Mehmet Siddik Akis er...

Europaveien kaller: Armenias skjebnevei fra russisk innflytelse

Armenias vei mot EU-medlemskap står overfor formidable hindringer, med Russlands historiske motstand mot å slippe sine tidligere sovjetrepublikker fri. Kan Armenia overvinne de geopolitiske...

Algerie som Europas nye energipartner

I et strategisk trekk for å minske avhengigheten av russisk gass, knytter Europa nå tettere bånd med Algerie. Algerie har blitt en aktør i...

Østfrontens nye forsvarsverker: Polen og Baltikum bygger opp

Midt i økende geopolitiske spenninger, satser Polen og de baltiske landene på betydelige forsterkninger av sine grenser, en refleksjon av dyp mistro til internasjonale...

Ukrainakrigen tegner en bue av ustabilitet fra Balkan til Kaukasus

Krigen i Ukraina forsterker geopolitiske spenninger langt utover landets grenser, og tegner en bue av politisk ustabilitet fra Balkan til Kaukasus. Krigen i Ukraina har...

Fra samarbeid til forsiktighet: EUs nye økonomiske strategi mot Kina

Som svar på geopolitiske endringer og økonomiske utfordringer forsterker EU sin strategi for å håndtere avhengigheten av kinesiske markeder og produkter. Under et forum i...

Turkmenistan utfordrer russisk dominans i gassmarkedet

Med en økonomi tungt avhengig av gass, søker Turkmenistan nye internasjonale markeder i møte med Russlands økende eksport til Sentral-Asia. Turkmenistan forsøker å finne nye...

Hva kan Europa gjøre for Armenia? 🔒

Dette er tredje del av vår intervjuserie om Armenias prekære geopolitiske situasjon etter tapet av Nagorno-Karabakh. Første del, som omhandler Armenias nye geopolitiske stilling vis-à-vis...