16. juli, 2024

Globalisering i motvind: Myten om økonomisk tilbaketrekning

Share

I en verden hvor mange taler om avglobalisering, viser data at global handel faktisk utvider seg, ikke krymper.

I en kronikk i Foreign Affairs tar økonom Brad Setser for seg den utbredte forestillingen om at verden beveger seg mot en æra av avglobalisering. Setser argumenterer mot at avglobalisering finner sted ved å vise til økonomiske data. Han fremhever at til tross for geopolitiske spenninger og pandemiens umiddelbare påvirkninger, viser dataene at global handel, spesielt med Kina, ikke bare har opprettholdt sin styrke, men også økt i omfang.

Setser peker på hvordan pandemien har akselerert en overgang fra tjenester til varer, noe som har bidratt til økt global handel. Han korrigerer misoppfatninger om at Kinas økonomiske rolle er dalende ved å understreke at Kina faktisk har økt sin produksjon av høyteknologiske varer som elektriske kjøretøy og solpaneler, til priser som få kan konkurrere med. Mellom 2019 og 2023 har Kinas overskudd fra produksjon økt med omtrent én prosent av globalt BNP, noe som viser til landets fortsatte dominans som et produksjonssenter.

Les også: Mars 2024: Rubelen setter rekord i handel med EU 

Det er også mindre til nedgangen i kapitalstrømmer enn det synes ved første øyekast. Setser forklarer at reduksjonen i globale utenlandske direkteinvesteringer (FDI) etter 2016 i stor grad var resultatet av spesifikke endringer i skattereguleringer, som førte til en betydelig reduksjon i bruken av spesielle selskaper i Luxembourg, Nederland og noen andre europeiske skattesentre. Og denne forenklingen har ikke dempet en av de mindre ønskelige formene for globalisering: Handel og finansielle strømmer som synes å tjene kun som et middel for multinasjonal skatteunndragelse.

Setser argumenterer for at det er en grunnleggende misforståelse å anta at all økonomisk integrasjon er sunn. Han peker på at selv om det er viktig å anerkjenne globaliseringens vedvarende rolle, må politikere også adressere og modifisere de usunne formene den tar, slik som overdreven skatteunndragelse av multinasjonale selskaper.

Til tross for retoriske og politiske påstander om avglobalisering, understreker Setser behovet for en ærlig samtale om de reelle fordelene og ulempene ved økonomisk integrasjon. Debatten må starte fra en anerkjennelse av at mange karakteristikker ved den moderne globale økonomien fortsatt presser mot mer, ikke mindre, integrasjon. Dette krever reelle diskusjoner om de faktiske kostnadene og fordelene ved globalt økonomisk samarbeid.

India og Kina: Stadig mer handel på tross av økt geopolitisk spenning

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt