13. juni, 2024

India og Kina: Stadig mer handel på tross av økt geopolitisk spenning

Share

Mens grensekonflikter og diplomatiske spenninger eskalerer mellom India og Kina, fortsetter handelsforbindelsene å blomstre, med overraskende økning i bilateral handel.

Selv om politiske og sikkerhetsmessige spenninger mellom India og Kina er økende, viser nye data at handelsverdien mellom de to nasjonene også stiger. I følge Global Trade Research Initiative oversteg kinesiske import til India 100 milliarder dollar i regnskapsåret 2024, noe som bekrefter Kinas posisjon som Indias største handelspartner, skriver The Diplomat.

Denne økningen i handel skjer parallelt med at India har utplassert et rekordstort antall tropper ved Ladakh-grensen som respons på det de oppfatter som trusler fra Kina. Situasjonen blir ytterligere forverret av advarsler fra amerikanske etterretningstjenester om en potensiell væpnet konflikt, mens begge nasjoner bygger opp styrker langs den omstridte grensen.

På tross av hyppige militære sammenstøt og en dyptgående grensekonflikt som strekker seg over 3440 kilometer, fortsetter de økonomiske båndene å holde. I 2020 var det et voldsomt sammenstøt i Galwan-dalen, hvor soldater fra begge sider kjempet med stokker og klubber, noe som resulterte i dødsfall på begge sider. Diplomatisk har India understreket behovet for å adressere grensesituasjonen og søker en restaurering av status quo ante langs kontrollinjen i det østlige Ladakh. Til tross for militære samtaler fortsetter spenningene nesten fire år senere.

Les også: Fra yoga og Bollywood til verdens hjelper: Indias unike vei til global innflytelse

Samtidig med utviklingen langs grensen, har den offentlige opinionen i India mot Kina forverret seg betydelig. En undersøkelse fra Pew Research Center i 2023 viste at to tredjedeler av indere har en negativ oppfatning av Kina, noe som har ledet India til å søke nærmere bånd med USA, Frankrike, Japan og Australia.

Selv om forholdet mellom de to landene er anspent, fortsetter bilateral handel og investeringer å eksistere, og utgjorde 118,4 milliarder dollar i regnskapsåret 2024. India er særlig avhengig av Kina for kritiske produkter som telekommunikasjon og deler til smarttelefoner, farmasøytiske produkter, og avanserte teknologiske komponenter.

Mens India styrker sitt forsvar og tar en ledende rolle i det globale sør, fortsetter spenningene med Kina. Kinas engasjement med naboland som Bhutan og Bangladesh, sammen med økende militært samarbeid med Pakistan, kompliserer ytterligere det geopolitiske landskapet for India. I dette volatile scenarioet navigerer forholdet mellom India og Kina en delikat balanse mellom pragmatiske økonomiske interesser og eskalerende geopolitiske spenninger.

India i fokus: Strategisk navigasjon gjennom skiftende geopolitiske farvann 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt