16. juli, 2024

Global maritim spionasje eskalerer

Share

Russlands påståtte spionasje mot Israels nye ubåt og USAs overvåking av Kinas hangarskip har skapt bekymringer om økende global flåte-etterretning.

Økt spionasjeaktivitet mot maritime militære mål har forsterket global uro. Nylig har USA blitt anklaget for å spionere på Kinas nye hangarskip Fujian, samtidig som Russland beskyldes for å samle inn etterretning om Israels nyeste ubåt, INS Drakon, skriver EurasianTimes.

Russiske spionskip som Sibiryakov og Wassili Tatischtschew antas å ha samlet kritisk informasjon om INS Drakon under ubåtens sjøprøver i Kiel, konstruert av ThyssenKrupp Marine Systems. Analytikere fra Droxford Maritime og tyske medier har dokumentert disse skipenes tilstedeværelse nær den tyske kysten, noe som indikerer en strategi der Russland benytter maritime spionasjeoperasjoner for å samle inn data fra potensielle rivaler.

Historisk har Russland ofte brukt spionskip i sensitive områder for å avlytte og potensielt sabotere infrastruktur som undersjøiske kabler og vindparker. Nordiske farvann har tidligere vært mål for slike operasjoner, og russiske fartøy har også blitt observert nær viktige installasjoner under NATO-øvelser i Nordsjøen. Tidligere i år ble et russisk signaletterretningsskip, Kareliya, oppdaget nær Japans kyst, antatt å utføre målrettede oppdrag.

Spionasje under sjøprøver av nye fartøy, som INS Drakon – Israels mest avanserte angrepsubåt i Dolphin II-klassen, er et velkjent fenomen. Sjøprøver gir en unik mulighet til å samle etterretning om ubåtens akustiske egenskaper og ytelsen til nye våpen. INS Drakon, som er kjent for sitt store tårn og strategiske missiler, er spesielt interessant på grunn av sin rolle i Israels kjernefysiske avskrekking.

Les også: Tyskland arresterer tre personer mistenkt for teknologioverføring til Kina

Samtidig har USA blitt beskyldt for å overvåke Kinas nyeste hangarskip, Fujian. Overvåkningen, utført av et amerikansk elektronisk etterretningsfly fra Kadena flybase i Japan, har foregått langs Kinas kyst. Disse operasjonene inkluderte overflyvninger som tyder på en interesse for å samle informasjon om hangarskipets aktiviteter, spesielt under sjøprøver.

Spionasjeaktivitetene er et tegn på økende spenninger og et mer komplekst globalt sikkerhetslandskap der det maritime domenet spiller en kritisk rolle. Tilstedeværelsen av spionskip og -fly understreker viktigheten av etterretning i moderne militærstrategi og potensialet for konflikt i sensitive maritime regioner.

Analytikere har ikke kunnet bekrefte alle detaljer uavhengig, men tilgjengelig informasjon tyder på en fortsettelse av intensiverte etterretningsoperasjoner både av statlige og militære aktører. Denne utviklingen er bekymringsfull og signaliserer et behov for økt overvåkning og tiltak for å beskytte sensitiv teknologi og infrastruktur mot internasjonal spionasje.

Geopolitisk spill: Sjøkabler i kryssilden mellom USA og Kina

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt