16. juli, 2024

Geopolitisk spill: Sjøkabler i kryssilden mellom USA og Kina

Share

Ny runde med anklager om overvåkning gjennom sjøkabler bringer igjen USA og Kina inn i et turbulent diplomatisk farvann.

I internasjonale havets mørke dybder har en skjult kamp om overvåkning og spionasje utspilt seg gjennom det som ser ut som uskyldige infrastruktur: Sjøkabler. Disse kablene, som transporterer nærmere 95 prosent av verdens digitale kommunikasjon, har blitt et hett tema i geopolitikken, skriver EurasianTimes.

Nylig rettet Kina anklager mot USA for å misbruke disse undervannskablene til spionasje i Indo-Stillehavsområdet, ifølge en uttalelse fra myndighetene. Selv om ingen spesifikk nasjon ble nevnt, var budskapet klart: Fingeren pekes mot USA.

Disse påstandene dukker opp samtidig som verden markerer tiårsjubileet for avsløringene gjort av Edward Snowden, den tidligere CIA-teknikeren som avdekket omfattende overvåkningsprogrammer utført av USA gjennom NSA. Snowden påpeker at teknologiene som i dag brukes til overvåkning, er langt mer avanserte og inngripende enn de var for et tiår siden.

Les også: Beijings lange arm: Hvordan Kina former EU innenfra 

Telegeography, en organisasjon som kartlegger undersjøiske kabler, viser til at det finnes 574 aktive og planlagte kabler globalt i 2024, som til sammen strekker seg over nærmest 1,4 millioner kilometer. Dette nettverket er ikke bare en kommunikasjonsvei, men også et kritisk økonomisk og sikkerhetsmessig tilkoblingsmedium.

Samtidig har USA advart sine egne teknologiselskaper som Meta og Google om risikoen for kinesisk spionasje gjennom kabelforbindelser. Det har vært bekymringer om at kinesiske kabelreparasjonsskip kan brukes til å tappe eller sabotere disse kablene.

Eierskap og bruk av sjøkabler har blitt et geopolitisk stridsspørsmål. Land som Australia og USA har tidligere blokkert prosjekter hvor kinesiske selskaper er involvert over frykt for spionasje. Med økende avhengighet av lav-latens, høy-båndbredde kommunikasjon for teknologier som kunstig intelligens og skytjenester, vil konkurransen og behovet for beskyttelse av disse kablene bare øke.

Mens FN-konvensjonen om havets rett gir et rammeverk for å styre havaktiviteter, inkludert beskyttelsen av sjøkabler, er det tydelig at ytterligere samarbeid og nye strategier vil være nødvendig for å navigere i dette komplekse og strategisk sensitive området. Dette understreker behovet for internasjonal samhandling for å beskytte ikke bare økonomiske interesser, men også nasjonal sikkerhet.

Økte trusler mot undervannskabler krever transatlantisk samarbeid

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt