28. mai, 2024

Terrorangrepet som kan omforme forholdet mellom Taliban og Russland

Share

I skyggen av terroren i Moskva, tegnes nye konturer av samarbeid mellom Russland og Taliban

I kjølvannet av et dødelig angrep i Moskva den 22. mars, som krevde 139 liv, har spørsmålet om hva dette betyr for forholdet mellom Afghanistan og Russland, kommet sterkt fram. Angrepet, utført av Islamsk stat i Khorasan-provinsen (ISKP), en avlegger av IS basert i Afghanistan, markerer en av de mest dødelige terrorhandlingene i Russland på flere år, og har vekket global oppsikt.

Giorgio Cafiero, CEO of Gulf State Analytics og tilknyttet professor ved Georgetown University, diskuterer i en artikkel for National Interest konsekvensene av angrepet for forholdet mellom Afghanistan og Russland. Cafiero fremhever hvordan dette angrepet kan føre til et tettere samarbeid mellom Russland og Taliban mot felles fiender som ISKP, til tross for Talibans omstridte internasjonale status.

Angrepet har belyst I ISKPs evne til å utføre dødelige angrep utenfor Afghanistan, noe som stiller spørsmål ved Taliban-regimets evne og vilje til å agere som en effektiv partner i kampen mot terrorisme. Dette utfordrer også den internasjonale tilnærmingen til Taliban og kan føre til endringer i hvordan verden engasjerer seg med regimet.

Les også: I skyggen av Moskva-terroren: Sentral-Asias økte rolle i global jihadisme 🔒

For Russland representerer samarbeidet med Taliban en pragmatisk tilnærming for å sikre egne interesser i regionen, spesielt gitt trusselen ISKP utgjør mot russisk sikkerhet. Dette potensielle samarbeidet reflekterer en kompleks realitet der tidligere antagonistiske grupper kan finne felles grunnlag mot nye trusler. Et slikt samarbeid kan også signalisere en geopolitisk omstrukturering, hvor Russland, sammen med Kina og Iran, kan ta ledelsen i å forme fremtiden for Afghanistan, som ytterligere vil marginalisere vestlig innflytelse, spesielt fra USA.

Det er imidlertid interne og eksterne utfordringer knyttet til et slikt samarbeid. På den ene siden må Russland vurdere internasjonal skepsis mot Taliban, samt potensielle menneskerettighetsbekymringer. På den andre siden kan samarbeidet med Taliban posisjonere Russland som en nøkkelspiller i regionen, noe som kan lede til større regional stabilitet og sikkerhet.

Til syvende og sist vil angrepet den 22. mars og trusselen fra ISKP tvinge frem viktige geopolitiske beslutninger. For Taliban representerer samarbeidet med en stormakt som Russland en mulighet til å bryte ut av internasjonal isolasjon. For Russland tilbyr det en sjanse til å styrke sin innflytelse og sikkerhet i regionen. Dette dynamiske landskapet viser hvordan gamle fiender kan bli nye partnere i møte med felles trusler, og hvordan det kan lede til endringer i det regionale og globale maktbalansen.

Islamsk stat har et nytt mål: Russland

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt