23. juni, 2024
Tag:

Taliban

Militærmakt og terrorisme: Pakistans kamp for stabilitet

Med en historie preget av militær dominans og økonomiske problemer, står Pakistan nå ved et veiskille som krever dyptgripende reformer og strategisk omtenksomhet. I en...

Taliban avlyser pakistansk besøk etter luftangrep

Økt spenningsnivå mellom Pakistan og Afghanistan har ført til avlysning av et kritisk planlagt møte i Kandahar denne uken. En planlagt tur av en offisiell...

Kinas forsiktige dans med Taliban: Balansegang mellom risiko og muligheter 🔒

Mens Taliban konsoliderer sin makt i Afghanistan, finner de en uventet partner i Kina, en nasjon med egne strategiske motiver og bekymringer om regional...

Taliban søker å tiltrekke turister til Afghanistan

Taliban gjør et uventet trekk ved å åpne et institutt for turisme og gjestfrihet i Kabul, i håp om å omdanne Afghanistans internasjonale image...

Terrorangrepet som kan omforme forholdet mellom Taliban og Russland

I skyggen av terroren i Moskva, tegnes nye konturer av samarbeid mellom Russland og Taliban I kjølvannet av et dødelig angrep i Moskva den 22....

På randen av kollaps? Den uiguriske terrorgruppen TIP vingeklippes av Taliban 🔒

Mellom hammeren og ambolten: Det uiguriske Turkestans islamske parti kjemper for å bevare sin identitet og eksistensgrunnlag i et Taliban-styrt Afghanistan.   Terrorgruppen Turkestans islamske...

Gruvedrift og terror: Al-Qaidas gjenfødelse på afghansk jord

Hemmelige gruver og skjulte allianser: Al-Qaida gjenoppbygger makt i Afghanistans fjellrike terreng. Al-Qaida er tilbake og blomstrer i Afghanistan, ifølge en artikkel i Foreign Policy....

Islamsk stat i Afghanistan er langt fra beseiret 🔒

I kjølvannet av Islamsk stats tilbakegang i Midtøsten, har terrorgruppen utnyttet Afghanistan som en ny arena for jihad, noe som utfordrer både Taliban og...