22. juni, 2024

Advarer mot terrorskoler i Afghanistan

Share

Med over tusen madrasser etablert i Afghanistan, finnes det en økende trussel mot sikkerheten i Sentral-Asia, noe som krever umiddelbare tiltak fra regionens ledere.

Rustam Emomali blir trolig blir den neste lederen av Tadsjikistan. Han er bekymret over treningsleirer for selvmordsbombere ved religiøse skoler i Afghanistan. Han mener de utgjør en økende trussel mot medlemslandene i den russisk-ledede kollektive sikkerhetspakten (CSTO), skriver IntelliNews

Under et møte med parlamentsledere fra CSTO-landene i Almaty, Kasakhstan. Pekte Emomali på at over tusen religiøse skoler, eller madrasser er etablert i Afghanistan langs grenseprovinsene. Disse kan fungere som grobunn for radikalisering og ekstremisme, som senere kan infiltrere CSTO-landene.

Denne økende risikoen for ekstremisme er alvorlig, og situasjonen i Afghanistan er fortsatt komplisert uten tegn til fremgang, understreker Emomali. Han bemerker at Afghanistan igjen har blitt et sentrum for terrorisme, hvor ekstremist- og terroristgrupper har styrket sin posisjon, samtidig som narkotikaproduksjonen i landet øker.

Les også: Terrorangrepet som kan omforme forholdet mellom Taliban og Russland

For å bekjempe denne trusselen foreslår Emomali å godkjenne en CSTO-plan for å styrke grensen mellom Tadsjikistan og Afghanistan. Samtidig forsikrer Zabihullah Mujahid fra Taliban at ingen angrep vil finne sted fra afghansk jord mot naboland, spesielt Tadsjikistan.

Mens Taliban forsøker å fremstå som Afghanistans legitime ledere på den internasjonale arenaen, blant annet ved deres deltakelse på St. Petersburgs internasjonale økonomiforum, intensiverer Tadsjikistan sin innsats for å liberalisere islamske tradisjoner i samfunnet. Landet ser ut til å offisielt forby hijab etter år med uoffisielt forbud, i sterk kontrast til Iran hvor kvinner blir forfulgt for ikke å bære hijab.

Denne situasjonen viser både de komplekse politiske dynamikkene i regionen og de alvorlige sikkerhetsutfordringene som CSTO-landene står overfor på grunn av ustabiliteten i Afghanistan.

I skyggen av Moskva-terroren: Sentral-Asias økte rolle i global jihadisme 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt