13. juni, 2024

Utviklingen av jihadistisk terrorisme i Afghanistan-Pakistan-regionen 🔒

Share

Terrortrusselen i Afghanistan-Pakistan-regionen forandres stadig, men Taliban-overtagelsen av Afghanistan sommeren 2021, har gjort situasjonen mer prekær og uoversiktlig enn noen sinne.

Dette er sjette del av Geopolitikas intervjuserie om en rekke temaer knyttet til å islamistisk ekstremisme, terrorisme og jihadisme med Faran Jeffery, underdirektør i den London-baserte tenketanken Islamic Theology of Counter Terrorism (ITCT).

Jeffery er en uavhengig observatør og ekspert på bekjempelse av terrorisme, kontraekstremisme og sikkerhetsrelaterte saker. Han overvåker nøye jihadistgrupper i Afghanistan-Pakistan-regionen, samt Midtøsten og Nord-Afrika (MENA)-regionen, med spesielt fokus på Islamsk stat (IS) og al-Qaida-tilknyttede grupper. Han er også ekspert på åpen kildeetterretning (OSINT) og terrorpropaganda.

Første del – om ideologien til Hamas og krigen mellom Israel og Hamas – kan leses her.

Andre del – om hvordan man kan anvende islamsk teologi som et verktøy for å motvirke og forhindre islamistisk ekstremisme og terrorisme – kan leses her.

Tredje del – om hvilke andre tiltak og politiske verktøy som regjeringer i Vesten kan anvende for å bekjempe islamistiske ekstremisme og terrorisme – kan leses her.

Fjerde del – om effektiviteten av bruken av droner som en anti-terrorstrategi for å bekjempe jihadistiske aktiviteter i utsatte regioner – kan leses her.

Femte del – om sosiale medier rolle i moderne terrorisme – kan leses her.

Sjette del – om hvordan åpen-kilde etterretning (Open Source Intelligence – OSINT) har forvandlet feltet for sikkerhet og antiterror – kan leses her.

Denne delen går i dybden på utviklingen av terrortrusselen i Afghanistan-Pakistan-regionen over det siste tiåret, spesielt i lys av Talibans retur til makten i Afghanistan sommeren 2021.

Vil du lese mer? Tegn et abonnement i dag, samtidig som du hjelper oss med å lage flere nyhet- og dybdesaker om internasjonale relasjoner, geopolitikk og sikkerhet

Taliban 2.0: Ny æra eller gamle løgner? 🔒

Les mer

Siste nytt