22. juni, 2024

Utvides stadig: USA betraktelig rikere enn Europa

Share

Med en økonomi i rask utvikling og stigende lønninger har USA blitt et økonomisk landskap hvor europeere finner det utfordrende å konkurrere økonomisk.

I en nylig rapport fra Le Monde kommer det frem at veksten i den amerikanske økonomien ført til en utvidelse av gapet mellom levekostnader og lønnsnivåer i USA sammenlignet med Europa. Økonomisk vekst i USA har medført en betydelig økning i både priser og lønninger, som har eskalert til et punkt der europeere finner det stadig vanskeligere å ha råd til det amerikanske livet.

I 2016 var det amerikanske brutto nasjonalproduktet (BNP) per innbygger $58.180, sammenlignet med Frankrikes $38.350. I løpet av de påfølgende årene har dette gapet økt betraktelig, med amerikanske tall som steg til $85.370 per innbygger i 2023, mens Frankrikes tall bare nådde $47.360. Denne forskjellen reflekterer en betydelig økning fra 50% til 80% i forholdet mellom de to økonomiene.

Det er også verdt å merke seg at, til tross for justeringer for kjøpekraftsparitet (PPP), som forsøker å gi et mer nøyaktig bilde av levekostnadene, har USA fortsatt en økonomisk utvikling som langt overgår den europeiske. Dette er særlig tydelig i forbrukerpriser på varer som biler, bensin og teknologi, hvor amerikanske priser og lønninger krever mer robust økonomisk kapasitet.

Les også: Kun kontanter gjelder: New Yorks boligmarked lukker døren for gjennomsnittsborgere

Det amerikanske arbeidsmarkedet har også gjennomgått signifikante endringer, med lønnsøkninger som særlig har begunstiget lavinntektsgrupper. Fra 2015 til tidlig i 2023, har de laveste lønnede gruppene i USA sett større økninger enn andre lønnsgrupper, noe som reflekterer en omfordeling av inntekt som har bidratt til å redusere lønnsgapet.

Selv om amerikanske borgere nyter godt av denne økonomiske oppgangen, har det også ført til en sterk inflasjon, som har påvirket levekostnadene betydelig. Prisen på en gallon bensin og nye biler har sett merkbare økninger, og selv om inflasjonen har roet seg fra toppene i 2022, ligger prisstigningen fortsatt på 30% over de siste åtte årene.

Denne økonomiske dynamikken har skapt et miljø hvor selv amerikanere med en årlig inntekt på over $100,000 føler det økonomiske presset, som reflektert i uttalelser fra New York-baserte fagfolk. Kostnadene ved livsnødvendigheter som helse og utdanning har steget dramatisk, med høye medisinske utgifter og skolepenger som viderefører trenden med høyere utgifter selv for basisbehov.

Denne situasjonen setter europeiske besøkende og potensielle migranter i en vanskelig stilling, da de står overfor en realitet hvor kostnadene ved å leve eller bare besøke USA har blitt prohibitivt høye. Kulturelle og turistrelaterte utgifter, som muséer og offentlige transportmidler, har også sett en kraftig prisøkning, som gjør det stadig vanskeligere for europeere å engasjere seg økonomisk i det amerikanske samfunnet. Dette illustrerer en voksende økonomisk kluft som ikke bare påvirker innvandring og turisme, men også den generelle oppfatningen av det amerikanske «løftet» i en internasjonal sammenheng.

Hvordan kan Europa innhente USAs produktivitet?

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt