14. juli, 2024

Hvordan kan Europa innhente USAs produktivitet?

Share

Mens USA opplever en blomstrende periode med økonomisk produktivitet, sliter Europa med å holde tritt. Hva ligger bak dette produktivitetsgapet, og hvordan kan Europa snu trenden?

I en kronikk publisert av Project Syndicate, belyser økonom Barry Eichengreen det voksende produktivitetsgapet mellom Europa og USA – et fenomen som tegner et både dystert og utfordrende bilde for Europa. Over de siste to tiårene har arbeidsproduktiviteten i USA mer enn doblet seg sammenlignet med eurosonen. Mens pandemien har bidratt til en stagnering, og til og med en nedgang i Europas produktivitetsvekst, har USA sett en økning på over 6 prosent. 

Spørsmålet som reiser seg er: Hvorfor taper Europa dette kappløpet?

Eichengreen peker på flere mulige forklaringer, fra sterke finanspolitiske stimulanser i USA til innføring av digitale teknologier. Han mener at det stramme arbeidsmarkedet i USA kan ha tvunget amerikanske bedrifter til å investere i arbeidsbesparende teknologi, en utvikling som tilsynelatende ikke har funnet sted i samme grad i Europa. Men spørsmålet er om disse forklaringene alene kan belyse hele bildet.

Les også: Mellom verdier og utfordringer: Europas rolle som et globalt forbilde

Interessant nok er det kanskje Europas sosiale og regulatoriske landskap som utgjør en betydelig barriere. Fra Europas sterke fagforeninger, som muligens motsetter seg teknologiadopsjon av frykt for jobbtap, til EU-reguleringer som kan hemme utviklingen av AI-applikasjoner.

Til tross for disse hindringene, understreker han betydningen av å se på både gamle og nye ideer for å revitalisere Europas produktivitetsvekst. Mario Draghi, en fremtredende figur i europeisk økonomi, forventes å legge frem forslag som inkluderer fjerning av konkurransebarrierer og fremming av energieffektivitet og -selvstendighet. Disse tiltakene er ikke nye, men deres implementering kan være avgjørende for Europas økonomiske fremtid.

Hvordan Europa kan omstille seg for å ikke bare ta igjen, men også overgå den amerikanske produktivitetsveksten. Eichengreen tror løsningen bør være en blanding av gammel visdom og ny innovasjon. Da kan kanskje Europa finne sin vei ut av produktivitetsskyggen og inn i et nytt lys av økonomisk vekst og muligheter.

Produksjonsaktiviteten i Eurosonens fabrikker faller igjen i mars

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt