16. juli, 2024

USA vender blikket mot Sentral-Asia for kritiske mineraler

Share

I en tid der kontroll over kritiske mineraler kan tippe fordelen i den globale maktbalansen, har USA satt sitt strategiske blikk på Sentral-Asias rike mineralforekomster.

Under et møte den 8. februar 2024, iverksatt av undersekretær Jose W. Fernandez, ble den første Critical Minerals Dialogue (CMD) i C5+1-formatet avholdt, som The Diplomat rapporterer. Dette samarbeidet mellom USA, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan sikter mot å inkludere Sentral-Asia i de globale forsyningskjedene, fremme økonomisk samarbeid, energiovergang til renere kilder, og beskytte de unike økosystemene i regionen.

CMD-initiativet står som et direkte svar på den økende bekymringen for Kinas dominans over forsyningskjedene av essensielle mineraler som er kritiske for både høyteknologiske industrier og forsvarssystemer. Med kontroll over nesten 60 % av prosesseringskapasiteten av sjeldne jordarter (rare earth minerals – RRE), over 85 % av bearbeidingskapasiteten, og mer enn 90 % av produksjonen av permanente magneter, representerer Kinas grep på denne sektoren en klar strategisk sårbarhet for USA i et økende spenningsfylt forhold mellom Washington og Beijing.

Les også: Sentral-Asias stille fremvekst

Sentral-Asia, kjent for sine omfattende reserver av nikkel, kobolt, palladium, sjeldne jordarter, litium, mangan og krom, tilbyr et vitalt alternativ til Kinas dominans. Fra 2012 til 2018 kartla United States Geological Survey 384 mineralforekomster i regionen, hvorav Kasakhstan alene innehar verdens største kjente reserver av REEs og krom, og er blant de ledende i uranreserver.

USA ser på utviklingen av disse ressursene som ikke bare en økonomisk investering, men en strategisk nødvendighet for å sikre en diversifisert og sikker global forsyningskjede. Dette samarbeidet har potensialet til å utvikle Sentral-Asias mineralressursbase gjennom offentlig-private partnerskap, redusere USAs avhengighet av Kina, og styrke global økonomisk og teknologisk maktbalanse.

Denne tilnærmingen understreker en voksende anerkjennelse av kritiske mineralers betydning for fremtidens industrier og den geopolitiske konkurransen om å sikre tilgangen til disse ressursene. Med Sentral-Asias mineralrikdom kan regionen bli et kritisk skjæringspunkt i det globale kappløpet for å sikre fremtidens teknologiske dominans og økonomisk uavhengighet.

Valget i Russland: Geopolitisk statusrapport, del 5: Maktskifte og identitetssøk i Sentral-Asia 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt