13. juni, 2024

USA og Filippinene med militærøvelse i Sør-Kinahavet – senking av kinesisk skip 

Share

Under de forestående Balikatan-militærøvelsene vil USA og Filippinene demonstrere sin allianse gjennom en markant øvelse: Senkingen av et utrangert kinesisk skip. Øvelsen symboliserer et dypere samarbeid i lys av økende regional spenning.

Under den årlige Balikatan-øvelsen, et militærsamarbeid mellom USA og Filippinene, planlegges det å senke et utrangert kinesisk skip i Sør-Kinahavet. Dette tiltaket, som er en del av en større øvelse utenfor Filippinenes territorielle farvann, vekker oppmerksomhet midt i økende spenninger mellom Kina og Filippinene, skriver EurasianTimes

Ifølge oberst Michael Logico, talsperson for Balikatan 2024, er senkingen av det kinesiske skipet ikke ment som en melding til Kina. Skipet, en tidligere kinesisk tankbåt gitt til den filippinske marinen i 2014, skal brukes som øvingsmål av flernasjonale krigsskip i nordlige Filippinene.

Les også: Velg Filippinene vil innføre tiltak mot kinesisk aggresjon i Sør-Kinahavet

Denne øvelsen kommer i en periode med høy spenning, hvor Kina og Filippinene stadig står i konflikt over territorier i Sør-Kinahavet. USA har nylig bekreftet sin støtte til Filippinene gjennom den gjensidige forsvarsavtalen, og understreket at angrep på Filippinene vil utløse avtalen.

Øvelsen, som strekker seg fra 22. april til 8. mai, vil se deltakelse fra omkring 16 000 personer, inkludert soldater fra USA, Australia, Frankrike og observatører fra 14 nasjoner. Øvelsen vil også inneholde tester av avanserte våpensystemer og koordinering mellom AFP og utenlandske styrker, som en del av Filippinenes nye forsvarskonsept mot eksterne trusler.

Kina har uttrykt misnøye med øvelsene, og kinesiske talspersoner har advart mot økt regional usikkerhet som følge av utenlandsk militær tilstedeværelse i Sør-Kinahavet. Til tross for dette står Filippinene fast ved sitt valg om å styrke båndene med USA og andre allierte, og peker på Kinas aggressive adferd i regionen som en hovedkilde til økende spenninger.

Europas tid for oppvåkning: Stå opp mot den kinesiske stormen i øst

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt