22. juni, 2024

Tre fronter: USA må revurdere sin globale forsvarsstrategi

Share

I lys av økende geopolitiske trusler. USA trenger en mer fleksibel og robust forsvarsstrategi som omfatter tre viktige steder: Asia, Europa og Midtøsten.

I en analyse publisert i Foreign Affairs, fremhever Thomas G. Mahnken, president og CEO for Center for Strategic and Budgetary Assessments og seniorforsker ved Johns Hopkins School of Advanced International Studies, behovet for en revisjon av USAs forsvarsstrategi. Mahnken argumenterer for at USA må forberede seg på å kunne føre krig tre steder samtidig – Asia, Europa og Midtøsten – for å håndtere økende globale trusler og samarbeid mellom autoritære stater.

Mahnken nevner at USAs tidligere strategi, som kun forberedte landet på å føre én stor krig om gangen, er utdatert. Denne tilnærmingen ble spesielt problematisk under administrasjonene til Barack Obama, Donald Trump og Joe Biden, hvor fokus var på å vinne en krig av gangen, noe som førte til en reduksjon i størrelsen på militæret og begrensede muligheter for politiske beslutningstakere.

Forfatteren fremhever at USAs dobbelinvolvering i krigene i Ukraina og Israel, sammen med en potensiell fremtidig konflikt over Taiwan eller Sør-Korea, understreker behovet for en robust, tredelt forsvarsstrategi. Han kritiserer tidligere forsøk på å nedprioritere Europa og trekke seg ut av Midtøsten som skadelig for USAs sikkerhet og har skapt et vakuum som Teheran har utnyttet.

Les også: «Død ved tusen kutt»: Beijings geopolitiske strategi i stormaktskampen mot USA 

For å styrke forsvaret foreslår Mahnken en økning i produksjonen av forsvarsmateriell og forbedringer i distribusjon for å sikre raskere leveranser til allierte. Dette inkluderer å revidere hvordan utenlandske militærsalg håndteres, slik at allierte ikke settes i en sekundær posisjon bak USA.

Videre diskuterer Mahnken betydningen av å dele avansert militærteknologi med nære allierte, og han peker på eksempler som AUKUS-avtalen og F-35-programmet som suksesshistorier i internasjonalt samarbeid. Han understreker også viktigheten av å utvide og forbedre globale militærbaser og infrastruktur for å håndtere trusler og fiender.

Kronikken avsluttes med et kall til USA og dets partnere om å forbedre sin interoperabilitet gjennom bedre samproduksjon, koordinert distribusjon og deling av teknologi, noe som er essensielt for å møte de komplekse utfordringene i dagens geopolitiske landskap.

USA og Kina i strategisk maktspill: Fremtiden for geopolitikk i Øst-Asia 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt