16. juli, 2024

Stillestående i stormen: Ungdomsledigheten veier tungt på Kinas økonomi

Share

Jobbmarkedet i Kina er spesielt tøft for landets unge voksne, noe som tvinger mange til å revurdere sine karriereveier og livsvalg.

I Kina fortsetter ungdomsledigheten å være en hodepine for Beijing, med en stabilt høy ledighetsrate på 15,3 prosent blant unge i alderen 16 til 24 år. For aldersgruppen 25 til 29 år har ledigheten nylig steget til 7,2 prosent. Ettervirkningene av koronapandemien har etterlatt dype spor i den private sektoren, som sliter med å komme seg på fote igjen, noe som gjør jobbskaping for unge til en formidabel utfordring, skriver South China Mourning Post.

26 år gamle Jiang Yujie har følt på kroppen hvor vanskelig arbeidsmarkedet i Kina kan være. Etter å ha sagt opp sin andre jobb på få år, søker hun nå nye muligheter, fullt klar over risikoen dette innebærer i et begrenset jobbmarked.

– Jeg er fanget i et rotterace og klarer ikke å finne fred, selv om jeg ønsker å ligge flatt, sier Jiang, som bruker den kinesiske termen «tang ping» for å beskrive en tilværelse der man gjør nok til å kunne nyte livet uten for mye stress.

Les også: USA og Kina i strategisk maktspill: Fremtiden for geopolitikk i Øst-Asia

Selv om Kinas økonomi viste tegn til vekst i første kvartal, er skaping av nok arbeidsplasser – spesielt for ungdom – fortsatt en overveldende oppgave. Dette er et problem som ikke bare rammer Kina; land som Spania og Italia opplever også høye ungdomsledighetsrater.

Situasjonen forverres av et misforhold mellom de unge kinesernes aspirasjoner om hvitskjortearbeid og de faktiske jobbmulighetene som finnes. Xu Hanren, en 36 år gammel bedriftseier, merker også utfordringene med å utvide sitt firma i dette klimaet.

– Finansieringen fra investorer har allerede blitt forsinket med to måneder, og utvidelse av teamet vårt vil bare øke risikoen, forklarer Xu.

Peng Peng fra Guangdong Society of Reform bemerker at «siden de fortsatt kan støtte seg på økonomisk hjelp fra foreldrene, er noen unge nølende til å søke jobber umiddelbart.» Han foreslår at Beijing bør vurdere skatteinsentiver for bedrifter som skaper arbeidsplasser, og fokusere på å skape flere muligheter i sektorer med høy etterspørsel, som eldreomsorg og helsevesen.

Kinas ungdomsledighet forblir en presserende sak, og mens myndighetene har lovet å øke støtten gjennom ferdighetstrening i sektorer med høy etterspørsel, viser prognosene at problemet vil vedvare i tiårene som kommer.

Kinas BNP imponerer i første kvartal, men problemer ligger i kulissene

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt