16. juli, 2024

Kinas BNP imponerer i første kvartal, men problemer ligger i kulissene

Share

Selv om Kinas BNP overgikk forventningene i første kvartalet. Gir den svake veksten i detaljhandelen og den fortsatte nedgangen i eiendomsinvesteringene grunn til faresignaler.

I de første tre månedene av 2024 har Kina opplevd en overraskende høy økonomisk vekst på 5,3 prosent sammenlignet med samme periode året før. Dette er betydelig høyere enn det økonomene hadde forutsett, hvor en mer moderat vekst på 4,8 prosent var forventet. Harry Murphy Cruise fra Moody’s Analytics beskriver dette som at Kinas økonomi, etter en ujevn start, gradvis har funnet en stabil kurs gjennom kvartalet, skriver South China Morning Post.

Det er imidlertid visse økonomiske segmenter som viser mindre optimistiske resultater. Detailjhandelens vekstrate falt til 3,1 prosent i mars, noe som representerer en skarp nedgang fra vekstraten på 5,5 prosent som ble rapportert for januar og februar kombinert. Dette tyder på utfordringer med å stole utelukkende på forbruk for å drive økonomisk vekst.

Les mer: Gjennom historiens prisme: Nøkkelen for å forstå Kinas geopolitiske strategi

Videre fortsetter eiendomssektoren å kjempe med tilbakegang. Eiendomsinvesteringene falt med 9,5 prosent i første kvartal sammenlignet med året før, noe som indikerer at nedgangen som startet tidligere ikke har stabilisert seg. Dette kan være spesielt problematisk, ettersom eiendomssektoren har vært en viktig vekstmotor for Kinas økonomi i mange år.

Arbeidsmarkedet viser også tegn til svakhet. Selv om den urbane arbeidsledigheten så en liten forbedring til 5,2 prosent i mars fra 5,3 prosent i de første to månedene av året, reflekterer den begrensede jobbsikkerheten en fortsatt forsiktighet blant forbrukere når det gjelder utgifter.

På den positive siden, var det en oppgang i faste kapitalinvesteringer, som vokste med 4,5 prosent i løpet av første kvartal sammenlignet med året før. Dette var drevet i stor grad av en økning i infrastrukturinvesteringer, takket være nylig finanspolitisk støtte. Dette tyder på at statens innsats for å styrke økonomien gjennom investeringer fortsatt spiller en sentral rolle.

Imidlertid var veksten i industriell produksjon lavere enn forventet, med kun en økning på 4,5 prosent i mars på årsbasis, og en liten månedlig nedgang fra februar. Dette illustrerer de varierende utfordringene innen forskjellige sektorer av økonomien.

Til tross for den sterke starten på året, understreker eksperter fra Capital Economics og andre økonomiske institusjoner at gjenopprettingen fortsatt er skjør og at langsiktige strukturelle utfordringer fortsatt kan bremse økonomien. Mens regjeringen ser ut til å være komfortabel med dagens politiske retning, er det klart at en bredere og mer diversifisert tilnærming vil være nødvendig for å sikre en stabil og bærekraftig økonomisk fremtid for Kina.

Økonomi først, verdier sist? Litauisk professor om Norges kritiske veivalg i møtet med Kina 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt