13. juni, 2024

Solcelleprodusenter får kald skulder fra EU

Share

Europeiske solcelleprodusenter står overfor utfordringer på grunn av Kinas dominans i solcelleindustrien.

Til tross for industriens anmodninger om hjelp har EU indikert at de ikke vil tilby finansiell støtte til kriserammede solcelleprodusentene.

EUs avvisning kan på sin side setter tusenvis av arbeidsplasser i fare og svekke blokkens grønnteknologi-ambisjoner, skriver Politico.

EU ønsker å redusere sin avhengighet av Kina ved å øke sin egen produksjonskapasitet innen solcellekraft til 30 gigawatt innen 2030, men står overfor utfordringer ettersom 80 prosent av solcelleimporten kommer fra Kina.

Flere europeiske selskaper har bedt om endringer i EUs statsstøtteregler for å kunne konkurrere, men uten sterk støtte fra EU-landene ser fremtiden dyster ut. Tiltakene som EU har foreslått for å støtte industrien, anser sistnevnte som utilstrekkelige for å bøte på Kinas «nesten fullstendige dominans over globale forsyningskjeder».

Tolv selskaper som representerer tre fjerdedeler av europeisk solcelleindustri har antydet at de ønsker subsidier i størrelsesorden 880 millioner euro, som tilsvarer 10,1 milliarder kroner, de kommende årene, blant annet til løpende driftsutgifter.

Kinas globale dominans i elektriske biler er kun begynnelsen

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt