13. juni, 2024

Samarbeid over grensen: Hvordan USA og Mexico kan restarte sitt forhold

Share

Med nye presidenter potensielt på plass i både USA og Mexico,  burde landene å revitalisere sitt forhold. Artikkelen tar for seg hvordan strategisk samarbeid kan føre til økonomisk og sosial gevinst.

I en analyse av Shannon K. O’Neil i Foreign Affairs ser hun på muligheter for å omstille forholdet mellom USA og Mexico, med nye ledere i begge land. Artikkelen peker på endringer i politisk dynamikk som kan påvirke både handel, sikkerhet og miljøpolitikk mellom de to naboene.

O’Neil fremhever at det kommende presidentvalget i Mexico, samt det amerikanske presidentvalget senere i år, tilbyr en sjelden mulighet til å nullstille og styrke de bilaterale forbindelsene. Hun argumenterer for at Mexico står overfor økonomiske utfordringer etter år med høye offentlige utgifter og populistiske tiltak. Disse økonomiske utfordringene vil sette den nye presidenten i en vanskelig situasjon, hvor det vil være mindre spillerom for innenrikspolitisk manøvrering.

Les også: Økonomisk desperasjon: Kinesere flykter til USA

Kronikker påpeker videre hvordan et forsterket handelssamarbeid, underlagt USMCA (U.S.-Mexico-Canada Agreement), kan være nøkkelen til økonomisk vekst og stabilitet i regionen. O’Neil understreker viktigheten av at USA aktivt støtter Mexico i sin grønne overgang, samtidig som de to landene bør jobbe sammen for å forbedre den regionale sikkerheten og adressere globale utfordringer som finansiell stabilitet og klimaendringer.

Til tross for potensielle lederendringer, med gjenvalg for både Joe Biden og Donald Trump, er det klart at den politiske viljen og evnen til å håndtere ulike spørsmål som migrasjon, handelspolitikk og menneskerettigheter vil være avgjørende for fremtiden til det bilaterale forholdet.

O’Neil argumenterer for at USA ikke bør frykte å offentliggjøre uenigheter med Mexico, da dette kan styrke demokratiet og menneskerettighetene i regionen. Gjennom en åpen og ærlig dialog kan begge land bedre takle de uunngåelige og felles utfordringene de står overfor.

Slår alarm om masseinnvandring: En sikkerhetsrisiko 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt