16. juli, 2024

Putin med overraskende rokering av Russlands forsvarsminister

Share

I en uventet utvikling i russisk politikk, har president Putin introdusert dramatiske endringer i sin militære og sikkerhetsmessige ledelse midt under pågående konflikter.

I en overraskende utvikling har Russlands president Vladimir Putin foreslått en ny forsvarsminister, siviløkonomen Andrei Belousov, tidligere visestatsminister, til stillingen, ifølge en kunngjøring fra Kreml, sitert av Reuters.

Putin ønsker at den nåværende forsvarsministeren, Sergej Sjoigu, som har innehatt stillingen siden 2012 og er en av Putins gamle allierte, skal ta over som sekretær for Russlands mektige sikkerhetsråd. Han skal erstatte Nikolai Patrushev og vil også få ansvar for det militærindustrielle komplekset. Endringene, som ventes å bli godkjent av parlamentarikere, er de mest betydningsfulle Putin har gjort i det militære lederskapet siden han iverksatte en invasjon av Ukraina i februar 2022.

Rokeringen gir Sjoigu en stilling som teknisk sett regnes som høyere enn rollen som forsvarsminister, noe som sikrer kontinuitet og redder Sjoigu ansikt. Valery Gerasimov, sjefen for Russlands generalstab og en som har en mer direkte rolle i krigføringen, vil fortsette i sin stilling. Landets erfarne utenriksminister, Sergei Lavrov, vil også beholde sin jobb, ifølge Kreml.

Les også: Russlands krig i Ukraina og dens konsekvenser for global stabilitet

Utnevningen av Belousov, en sivil tjenestemann kjent for sin økonomiske beslutningstaking snarere enn militærkunnskap, er den største overraskelsen. Kremls talsmann, Dmitryj Peskov, fortalte journalister at endringen ga mening fordi Russland nærmet seg en situasjon som i Sovjetunionen midt på 1980-tallet, da militære og rettshåndhevelsesmyndigheter utgjorde 7,4 % av statens utgifter.

Dette, ifølge Peskov, innebærer at det er avgjørende å sikre at slike utgifter er i tråd med landets overordnede interesser, noe som var grunnen til at Putin nå ønsket en sivilist med en økonomisk bakgrunn i jobben som forsvarsminister.

– Den som er mest åpen for innovasjoner, vil være den som seirer på slagmarken, sa Peskov.

Endringen vil sannsynligvis også bli sett på som et forsøk fra Putins side på å underlegge forsvarsutgiftene større granskning for å sikre at midlene brukes effektivt. Dette etter at den Sjoigu-allierte vise-forsvarsministeren Timur Ivanovnylig nylig ble anklaget av statsadvokatene for å ha tatt imot bestikkelser.

Valget i Russland: Geopolitisk statusrapport, del 1: Krigen i Ukraina 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt