14. juli, 2024

Russlands krig i Ukraina og dens konsekvenser for global stabilitet

Share

Russlands aggressive politikk i Ukraina har dyptgående implikasjoner for global stabilitet og internasjonale relasjoner.

I en kronikk publisert av National Interest peker Andreas Umland, analytiker på Stockholm-senteret for østeuropeiske studier på det svenske Utrikespolitiska institutet (UI), på hvordan Russlands fullskala invasjon av Ukraina ikke bare er en europeisk affære, men en handling som undergraver den globale verdensordenen. Umland, en anerkjent ekspert på russiske og ukrainske forhold, argumenterer med at krigen har ført til en alvorlig forvitring av internasjonal rett og orden, med spesielt farlige implikasjoner for militært svake land utenfor Vesten.

Umland beskriver hvordan Russlands territorielle annekteringer, folkemordspolitikk, åpne kjernefysiske trusler og misbruk av veto-makt i FNs sikkerhetsråd har rystet det internasjonale sikkerhetssystemet til dens grunnvoller. «Moskvas angrep på det globale sikkerhetssystemet svekker Vesten og internasjonale organisasjoner, samtidig som det styrker Moskva selv, dens anti-vestlige allierte og andre revansjistiske krefter rundt om i verden», argumenterer Umland.

Les også: Valget i Russland: Geopolitisk statusrapport, del 4: Maktspillet i etniske republikker

Kronikken belyser også ironien i at Ukraina, som var en av grunnleggerne av FN i 1945, i dag ser sitt territorium bli annektert av Russland, en stat som formelt sett ikke ble medlem av FN før i 1991. Dette utgjør et klart misbruk av de internasjonale systemene som ble etablert for å bevare global fred og sikkerhet.

Videre diskuterer Umland konsekvensene av Russlands atomtrusler i lys av Ikke-spredningsavtalen (NPT). «Russland har snudd betydningen av NPT på hodet, fra et instrument for fred til et middel for krig,» forklarer han. Dette har tillatt Russland å opprettholde en krig for ekspansjon og tilintetgjørelse mot et ikke-kjernefysisk Ukraina, noe som har formet hvordan Vesten og dets allierte tilnærmer seg konflikten.

I lys av disse dystre realitetene, avslutter Umland med en sterk advarsel: «Virkningene av Russlands krig vil være dyptgående og langvarige, og de vil fortsette å utfordre grunnlaget for internasjonal stabilitet.»

Valget i Russland: Geopolitisk statusrapport, del 1: Krigen i Ukraina 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt