28. mai, 2024

Kan USA fortsette lånefesten uten konsekvenser? 🔒

Share

Kan USAs økonomiske politikk med stadig økende budsjettunderskudd og galopperende statsgjeld – bare fortsette som før, eller er endring uunngåelig for å unngå en økonomisk kollaps?

Selv om den amerikanske dollaren fortsatt er den ubestridte reservevalutaen i verden, har den utvilsomt mistet noe av sin attraktivitet de siste årene. Tallene taler for seg selv: Fra å utgjøre omtrent 66 % av verdens reservevalutaer i 2014, har denne andelen sunket til rundt 58 prosent i 2023. I sammenligning har euroen, som er verdens nest mest brukte reservevaluta, holdt seg stabil på rundt 20 prosent over de siste ti årene. Mange knytter denne negative utviklingen til stadig mer problematiske statlige finanser i USA, noe som potensielt kan undergrave dollarens troverdighet på lang sikt.

Gitt dollarens sentrale rolle i internasjonal finans, kan USA utvilsomt håndtere større budsjettunderskudd enn andre land. Dette gir USA en stor økonomisk fordel vis-à-vis alle andre stater, ettersom amerikanerne kan bruke mer enn det produserer. Det kan sammenlignes med å utstede sjekker som aldri blir hevet. Men USAs budsjettunderskudd fortsetter å øke år for år, som mange mener truer denne priviligerte posisjonen.

I 2023 var det amerikanske budsjettunderskuddet på 1,7 billioner dollar, og det samlede statsunderskuddet nådde svimlende 31,5 billioner dollar. Så hvor går grensen før USA mister sin troverdighet i de internasjonale finansmarkedene og dollarsystemet slik vi kjenner det i dag i så fall bryter sammen?

Dette er ekstremt komplekse spørsmål med utallige variabler som spiller inn, og det finnes ingen enkle svar. Flere økonomiske skoler vektlegger disse variablene forskjellig og kommer dermed til ulike konklusjoner.

I denne sammenhengen har Geopolitika snakket med EJ Antoni, som er tilhenger av den østerrikske skolen og forsker ved The Heritage Foundation’s Grover M. Hermann Center for the Federal Budget. Hans forskning fokuserer på finans- og pengepolitikk.

Antonis arbeid har blitt omtalt i en rekke nyhetskanaler, inkludert Daily Caller, Fox News og Fox Business, Wall Street Journal, National Review, CNBC, Washington Times, The Center Square, Washington Examiner, Breitbart, og The Federalist.

I tillegg er Antoni seniorforsker ved Committee to Unleash Prosperity og har tidligere vært økonom ved Texas Public Policy Foundation og økonomisk konsulent for FreedomWorks. Han har undervist i alt fra arbeidsøkonomi til penge- og bankvirksomhet og holder jevnlig foredrag ved universiteter og finansinstitusjoner. Antoni har både master- og doktorgrader i økonomi.

I et intervju i over tre deler tar vi for oss følgende temaer:

1) Bærekraften av budsjettunderskuddet og statsgjelden i USA, samt hva som driver det fremover (denne delen).

2) Fremtiden til den amerikanske dollaren i det internasjonale finanssystemet, samt den potensielle rollen til gull og kryptovalutaer som Bitcoin.

3) Hva som burde gjøres for å snu utviklingen og gjenopprette bærekraftige statlige finanser. 

– USA har opplevd betydelige statsunderskudd over lang tid. Hva tenker du om det nåværende amerikanske underskuddet? Er det bærekraftig? Hvis ikke, hva er et bærekraftig nivå?

Vil du lese mer? Tegn et abonnement i dag, samtidig som du hjelper oss med å lage flere nyhet- og dybdesaker om internasjonale relasjoner, geopolitikk og sikkerhet

Utvides stadig: USA betraktelig rikere enn Europa

Les mer

Siste nytt