22. juni, 2024

Milliardpakke fra EU til Egypt: Et spill om økonomi, migrasjon og rettigheter

Share

EU styrker båndene til Egypt med en omfattende hjelpepakke på 7,4 milliarder euro, midt i globalt fokus på migrasjon og menneskerettigheter.

EU har kunngjort en hjelpepakke verdt 7,4 milliarder euro til Egypt, et tiltak rettet mot å styrke det hardt økonomisk pressede landet under voksende bekymringer for økt migrasjon til Europa på grunn av økonomisk ustabilitet og konflikter i naboland. Kunngjøringen, som fant sted søndag 17. mars, vitner om EUs engasjement i regionen, tross kritikk fra menneskerettighetsgrupper over Egypts håndtering av menneskerettigheter.

Avtalen, signert i Kairo under en seremoni med ledende europeiske og egyptiske tjenestepersoner til stede, inkluderer både tilskudd og lån over en periode på tre år. Egypt, som er det mest folkerike landet i den arabiske verden, vil motta mesteparten av disse midlene i form av makro-finansiell assistanse. EU og Egypt har gjennom denne avtalen løftet sitt samarbeid til et «strategisk og omfattende partnerskap», noe som åpner for videre samarbeid på diverse økonomiske og ikke-økonomiske områder.

Les også: Nytt houthi-missilangrep ryster sivil skipsfart i Rødehavet

Den såkalte Felleserklæringen fra EU og Egypt har som mål å oppnå et betydelig løft i samarbeidet mellom de to partene, med et spesielt fokus på å «fremme demokrati, grunnleggende friheter, menneskerettigheter, og likestilling mellom kjønnene». Videre tar avtalen sikte på å forsterke innsatsen mot utfordringer knyttet til migrasjon og terrorisme, inkludert støtte til Egypt for å sikre sine grenser – særlig mot Libya, et nøkkelpunkt for migrasjon – og assistanse til håndtering av sudanesiske flyktninger.

Til tross for den bredt anlagte støtten, har avtalen vakt oppmerksomhet fra internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, som har uttrykt bekymring for EUs samarbeid med et regime kjent for å krenke menneskerettighetene. Amnesty International har spesielt oppfordret EU-ledere til å sikre at avtalen inkluderer klare retningslinjer for forbedring av menneskerettighetssituasjonen i Egypt, og peker på landets restriksjoner på mediefrihet og ytringsfrihet, samt undertrykkelse av sivilsamfunnet.

Dette finansielle engasjementet fra EU kommer i en tid der regionen står overfor økende utfordringer, ikke bare fra økonomisk press og interne konflikter, men også fra potensielle migrasjonskriser forårsaket av den langvarige konflikten mellom Israel og Hamas, som har drevet over en million mennesker mot grensen til Egypt. Avtalen står som et vitnesbyrd om EUs vilje til å engasjere seg i Midtøsten, men også som et signal om behovet for en balansert tilnærming som tar hensyn til både regionale sikkerhetsbehov og grunnleggende menneskerettigheter.

Netanyahu fastholder at Israel vil fortsette angrep i Rafah

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt