22. juni, 2024

Kinas utenriksminister: Beijing søker fred, ikke maktspill i Stillehavet

Share

Kinas utenriksminister Wang Yi oppfordrer til fredelig utvikling i Stillehavsregionen, og avviser enhver form for stormaktskonkurranse.

Under et besøk i Papua Ny-Guinea uttalte Kinas utenriksminister Wang Yi at Stillehavsregionen ikke bør bli en arena for stormaktsrivalisering. Dette kom frem under et møte med hans motpart fra Papua Ny-Guinea. Wang understreket viktigheten av at ingen nasjoner behandler øylandene som sin egen «bakgård» eller engasjerer seg i nullsumspill og ekskluderende ordninger, skriver Reuters

Han påpekte at ethvert forsøk på å provosere frem konfrontasjoner i Stillehavsområdet ikke tjener innbyggernes interesser. 

– Kinas engasjement og samarbeid med øylandene i Stillehavet er dedikert til gjensidig støtte og assistanse for å oppnå felles utvikling, uten noen geopolitiske egeninteresser, sa Wang.

Les også: Beijings lange arm: Hvordan Kina former EU-innenfra

Kina er også villig til å opprettholde utvekslinger med Papua Ny-Guinea og å åpne forhandlinger om frihandelsavtaler så snart som mulig. Wangs uttalelser kommer i en tid der Stillehavet har blitt et intensivt konkurranseområde for innflytelse mellom Washington og Beijing, særlig etter at øystaten Salomonøyene, under sin pro-Kina statsminister Manasseh Sogavare, har styrket båndene til Beijing gjennom en sikkerhetspakt signert i 2022.

Dette har vekket bekymring hos både USA og Australia med tanke på potensielle regional sikkerhet. 

Wangs beskjed var klar: alle parter bør respektere valget til Salomonøyenes folk og avstå fra å blande seg inn i deres interne anliggender.

Maktspill: Kinas strategiske manøvrer i Europa og det globale sør 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt