28. mai, 2024

Kasakhstans skjøre geopolitiske posisjon: Mellom stormaktpress og egne ambisjoner

Share

Kasakhstan navigerer i komplekse geopolitiske vann ved å balansere sine forbindelser med stormakter og fremme egne nasjonale interesser gjennom en nøye utformet «multivektor» utenrikspolitikk.

I en verden preget av stadig skiftende geopolitiske dynamikker, forsøker Kasakhstan å utforme en selvstendig utenrikspolitikk. Landet, som er klemt mellom to stormakter – Russland og Kina – står overfor utfordringer siden disse ofte har egne oppfatninger om hvilken utenrikspolitisk frihet deres mindre naboer kan nyte godt av.

Gjennom det som omtales som en «multivektor» utenrikspolitikk, sikter Kasakhstan mot å opprettholde gode relasjoner med alle sentrale internasjonale aktører, samtidig som landet bestemt fremmer sine geopolitiske og geoøkonomiske interesser.

Les også: Sentral-Asias stille fremvekst

I lys av den kompliserte geopolitiske situasjonen i verden – med Russlands angrepskrig mot Ukraina og den nye kalde krigen mellom USA og Kina – har analytikere av internasjonale relasjoner måttet revitalisere gamle geopolitiske teorier. En slik teori er Halford McKinders teori om «hjertelandet» (Heartland Theory), som hevder at den makten som kontrollerer Sentral-Asia – et kritisk geostrategisk omdreiningspunkt – til slutt vil bli den dominerende staten i internasjonal politikk.

Med en gjenoppstått global interesse for McKinders teorier, har Sentral-Asia derfor sett en økt oppmerksomhet fra verdens stormakter de siste årene. Dette inkluderer ikke bare nærliggende land som Russland og Kina, men også i økende grad fra USA og EU, som alle konkurrerer om innflytelse i regionen.

Kasakhstans politiske fremtid, som den største og mest innflytelsesrike staten i Sentral-Asia, er avgjørende for regionens videre kurs i et stadig mer utfordrende internasjonalt geopolitisk klima. I denne sammenhengen holdt president Kassym-Jomart Tokajev den 15. mars en tale hvor han viet en del oppmerksomhet til utenrikspolitikk.

Nasjonale interesser

Tokajev sier at Kasakhstan har tatt skritt for å sikre at landets utenrikspolitikk strengt tilsvarer nasjonale interesser. Denne tilnærmingen, som prioriterer Kasakhstans suverenitet, økonomiske velstand og kulturelle verdier, sikter mot å navigere den globale arenaen med klart fokus på å beskytte og fremme sine egne mål. Han Fremhevet betydningen av å fremme en ny sosial etikk og skisserte grunnleggende verdier som er essensielle for å forme identiteten til den kasakhstanske nasjonen.

Strategisk suverenitet og sikkerhet

For Tokajev er opprettholdelsen av statens suverenitet og sikkerhet viktigst. Dette inkluderer å hevde Kasakhstans uavhengighet i internasjonale fora, forsvare landets territorielle integritet og sikre at det politiske og økonomiske systemet er motstandsdyktig mot eksternt press eller innflytelser. Det strategiske partnerskapet for å styrke nasjonale forsvarsevner og etterretningssamarbeid for å bekjempe trusler er sentrale aspekter av denne politikken.

Økonomisk velstand

Økonomiske interesser står i hjertet av Kasakhstans utenrikspolitikk under Tokajevs ledelse. Dette omfatter sikring og utvidelse av tilgang til utenlandske markeder for eksport, tiltrekning av utenlandske direkteinvesteringer for å diversifisere økonomien, og deltagelse i internasjonale økonomiske prosjekter som lover vekstmuligheter. Kasakhstans geografiske posisjon som et kritisk knutepunkt i eurasiske handels- og energiruter posisjonerer landet som en sentral spiller i initiativer som Kinas Belte-og-vei-initiativ (BRI).

Les også: Kasakhstan leder an i miljøinnsatsen for Aralsjøen: Nytt håp for Sentral-Asia

Kulturelt og humanitært engasjement

President Tokajev legger vekt på å fremme Kasakhstans kultur og verdier på verdensscenen og beskytte rettighetene og interessene til sine borgere i utlandet. Dette inkluderer kulturelle diplomatiinitiativer og deltakelse i internasjonale fora om menneskerettigheter. Engasjement med den globale kasakhstanske diasporaen for å opprettholde kulturelle bånd og støtte felles interesser er også viktig i denne sammenheng.

Regional stabilitet og samarbeid

Som en leder i Sentral-Asia prioriterer Kasakhstan under Tokajev regional stabilitet og samarbeid. Landets utenrikspolitikk søker å pleie gode relasjoner med naboland gjennom diplomatisk dialog, økonomiske partnerskap og samarbeid om sikkerhet. Denne regionale fokuseringen sikter ikke bare til å forhindre konflikter og håndtere grenseoverskridende spørsmål, men også til å skape en enhetlig front i forhandlinger om bredere eurasiske økonomiske og sikkerhetsmessige spørsmål.

Miljømessig bærekraft

President Tokajev anerkjenner de globale utfordringene knyttet til miljøspørsmål og inkluderer forpliktelser til internasjonale miljøavtaler og initiativer som en del av Kasakhstans utenrikspolitikk. Samarbeid om regionale og globale tiltak for å bekjempe klimaendringer og sikre bærekraftig utvikling reflekterer en forståelse av at miljøsikkerhet er en integrert del av nasjonal sikkerhet.

Multilateralisme og internasjonal lov

Tokajev sier videre at Kasakhstan er forpliktet til multilateralisme og overholdelse av internasjonal lov som styrende prinsipper for Kasakhstans utenriksengasjementer. Ved aktivt å delta i FN og andre internasjonale organisasjoner, fremmer Kasakhstan en verdensorden basert på regler og gjensidig respekt. Landet støtter innsatsen for å reformere globale styringsstrukturer for å være mer inkluderende og representativ for interessene til alle stater.

Valget i Russland: Geopolitisk statusrapport, del 5: Maktskifte og identitetssøk i Sentral-Asia 🔒

Les mer

Siste nytt