13. juni, 2024

Kasakhstan leder an i miljøinnsatsen for Aralsjøen: Nytt håp for Sentral-Asia

Share

Kasakhstan er forpliktet til å styrke miljøtiltak og regionalt samarbeid i Sentral-Asia for å møte økologiske utfordringer i Aralsjøbassenget.

Kjære leser!

Jeg heter Askhat Orazbay og er formann for eksekutivkomiteen i Det internasjonale fondet for redning av Aralsjøen (IFAS), der Kasakhstan har formannskapet for perioden 2024-2026. Jeg ønsker å formidle informasjon om IFAS’ innsats for å forbedre forholdene i Aralsjøbassenget og ivareta interesser for folk og stater i Sentral-Asia over en 30-års periode.

I dagens virkelighet, preget av befolkningsvekst, rask statlig økonomisk utvikling og økende vannforbruk per innbygger, vokser miljøbelastningen konstant. Dette fører til en akselerasjon av globale klimaendringer, en prosess som skjer raskere i Sentral-Asia enn det globale gjennomsnittet. Den økologiske krisen i Aralsjøbassenget medfører en voksende mangel på og forurensning av vannressurser, landforringelse, ørkenspredning, tap av skoger, økolandskap og biologisk mangfold. Aralkum-ørkenen, som har dannet seg på den uttørkede bunnen av Aralsjøen, dekker et område på over 54.000 kvadratkilometer, større enn land som Kroatia og mye større enn Estland, Danmark, Nederland og Sveits.

I denne anstrengte situasjonen er det essensielt for Sentral-Asias stater å utvikle nye samarbeidsmekanismer. Hovedmålet med Kasakhstans formannskap i IFAS er å øke samarbeidsnivået rundt integrert bruk og beskyttelse av vannressurser, miljøproblemstillinger, sosioøkonomiske aspekter og innføring av grønne økonomielementer i regionen.

Under Kasakhstans formannskap vil vi fortsette å gjennomføre to hovedprogrammer godkjent av IFAS-styret: Aralsjøbassenget Program-4 (ASBP-4) og Regionalt miljøvernsprogram for bærekraftig utvikling i Sentral-Asia (REPPSD CA), begge med implementeringsperiode frem til 2030.

Miljøproblemet med Aralsjøen, som begynte å manifestere seg på 1960- og 1970-tallet, har resultert i at det nesten ikke er noe igjen av verdens fjerde største innsjø. Først ble Aralsjøen delt inn i to, deretter i tre reservoarer. Takket være omfattende arbeid støttet av Verdensbanken, har Kasakhstan klart å gjenopprette en liten del – den lille Aral eller Nord-Aralsjøen – som nå utgjør kun ca. 8% av dens opprinnelige volum. Havnebyen Aralsk, som tidligere lå 100 km fra vannet, er nå nærmere etter gjennomførte tiltak.

Støv og partikler av salter og giftige kjemikalier på den drenerte bunnen av Aralsjøen finnes ikke bare i Tien Shan- og Pamir-fjellene, men også langt utenfor regionen. Landene i Aralsjøregionen jobber aktivt med fytomeliorative tiltak og planting av saxaul (Haloxylon) og annen vegetasjon for å redusere spredning av skadelige stoffer.

Til tross for disse tiltakene, gjenstår det mange spørsmål om effektiviteten av planting på den tidligere sjøbunnen, økosystemenes nåværende tilstand, og om de lokale innbyggernes fremtidsutsikter og planer.

I Aralsjøbassenget Program-4 (ASBP-4) er miljøbeskyttelse et hovedfokusområde, inkludert 12 prosjektforslag for å tilpasse seg klimaendringer og bevare viktige sektorer som vann, landbruk, drikkevann, energi, biologisk mangfold, skoger, beitemarker og fjellekosystemer.

Under vårt formannskap vil vi arbeide med å fremme en rekke miljøprosjekter, inkludert forbedring av vannkvaliteten i elver og reservoarer, utvikling av miljøovervåkningssystemer, og implementering av klimatilpasningsstrategier, blant andre initiativer.

Kasakhstans formannskap vil også fokusere på å styrke regionalt samarbeid og implementere en rekke nye initiativer for effektiv ressursbruk, vann- og energiressursforvaltning, og regional samarbeidsmekanisme, i tråd med de instruksjoner og avtaler som ble nådd under IFAS-toppmøtet i september 2023.

Vårt mål er å sikre en bærekraftig og koordinert innsats i Sentral-Asia for å møte de globale bærekraftsmålene og fremme regionen som en enhetlig aktør på den internasjonale arenaen.

Et reisebrev fra Russland 1578 🔒

Askhat Orazbay
Askhat Orazbay
Formann for eksekutivkomiteen i Det internasjonale fondet for redning av Aralsjøen (IFAS)

Les mer

Siste nytt