14. juli, 2024

IMF advarer: Politisk uro kan bremse Bosnias vekst

Share

Økende politiske konflikter i Bosnia kan hindre landets økonomiske vekst, advarer IMF i en nylig rapport.

Den økonomiske veksten i Bosnia og Hercegovina forventes å øke i år, men stigende interne politiske spenninger setter denne prognosen i fare, ifølge en uttalelse fra Det internasjonale pengefondet (IMF) etter avslutningen av Artikkel IV-konsultasjonene med landet, skriver IntelliNews.

IMF har anslått at Bosnias økonomiske vekst vil være 2,5 % i 2024, opp fra 1,7 % i 2023.

– Risikoen forblir høy, inkludert en intensivering av regionale konflikter og en brå nedgang i Europa. Innenlands står vi overfor stigende politiske spenninger og mer ekspansiv makroøkonomisk politikk, bemerket IMF.

Samtidig kan åpningen av EU-forhandlinger fremskynde reformer i landet. Bosnias finanspolitikk bør fokusere på å dempe løpende utgifter samtidig som investeringer som fremmer vekst bevares, påpekte IMF.

– Styresmaktene bør begrense underskuddene ved å holde lønnsutgiftene i offentlig sektor nede, unngå vilkårlige økninger i sosiale ytelser og nye støttetiltak, samt vurdere andre løpende utgifter. De bør bevare investeringer som fremmer vekst. Risiko knyttet til økte minstelønninger og regulerte strømpriser må håndteres, stod det i uttalelsen.

Les også: Kritisk for Pakistan: I forhandlinger med IMF for å unngå økonomisk kollaps

Samtidig bør Bosnia redusere finansieringsbehovene og forberede beredskapsplaner dersom finansiering ikke kan sikres. Landets finansielle buffer har blitt svekket på grunn av økte budsjettunderskudd, stor gjeld og uttak av statlige innskudd.

Bosnias to enheter – Den muslimsk-kroatiske føderasjonen og Republika Srpska – står overfor store finansieringsbehov i år som det er usannsynlig at de vil kunne dekke kun i det innenlandske markedet. De har planlagt store utstedelser av gjeld for å møte disse behovene.

– Styresmaktene bør redusere underskuddene for å dempe finansieringsbehovene, styrke låneplanene og identifisere ytterligere kutt i løpende utgifter for å forberede seg på potensielle finansieringsmangler, bemerket IMF.

Bosnia bør også gjennomføre reformer for å gjenoppbygge finansielle buffere samtidig som kvaliteten på utgiftene forbedres.

Risikoen for en ny krig Bosnia øker

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt