14. juli, 2024

Risikoen for en ny krig Bosnia øker

Share

Dayton-avtalen stanset krigen i Bosnia-Hercegovina for 29 år siden, men etterlot seg et dypt feilaktig og delt politisk system. En ny krig i landet er ikke sikkert, men faren øker.

Dayton-avtalen fra 1995 avsluttet krigen i Bosnia-Hercegovina, men dokumentet er ikke perfekt. Likevel er det for øyeblikket det eneste som opprettholder freden i det som fortsatt er et delt land. Hvis Dayton-avtalen skulle bli oppløst, vil det bety kollaps av freden.

I løpet av de siste årene har offentligheten i Bosnia-Hercegovina, den bosniske diasporaen, og mange mennesker i regionen vært bekymret for landets tilstand og fremtid. Selv om separatistiske narrativer som fremmes av myndighetene i Republika Srpska ikke er noe nytt, har det den siste måneden vært intense diskusjoner om en potensiell ny væpnet konflikt. Utløseren var resolusjonen om Srebrenica, som ble vedtatt av FN 23. mai.

Selv om vedtakelsen av Srebrenica-resolusjonen ikke har direkte tilknytning til Dayton-avtalen, mener serbiske myndigheter at resolusjonen setter serbere i Bosnia i en ufordelaktig posisjon. Noen hevder til og med at den opphever Dayton-avtalen og effektivt avskaffer Bosnias og Hercegovinas to enheter, Republika Srpska og Føderasjonen Bosnia og Hercegovina.

Resolusjonen erklærer 11. juli som den internasjonale minnedagen for Srebrenica-folkemordet og krever inkludering av rettslig fastslåtte fakta om folkemordet i utdanningsprogrammer. Kunngjøringen av denne resolusjonen har ført til en rekke positive reaksjoner, men også noen negative. Serbia og serbiske myndigheter i Bosnia og Hercegovina igangsatte en kraftfull kampanje mot vedtakelsen av resolusjonen. Denne kampanjen gikk så langt som til å inkludere benektelse av folkemord og glorifisering av krigsforbrytere.

Konstant spenning

Denne situasjonen har ført til nye separatistiske tendenser. Presidenten i Republika Srpska, Milorad Dodik, mener at resolusjonen gjør sameksistensen mellom bosnjaker og serbere i Bosnia og Hercegovina umulig. Han sier at Republika Srpska vil «tilpasse seg de nye omstendighetene fordi … det er ingen måte å bygge et felles liv med bosnjakerne på».

En mulig løsrivelse av Republika Srpska kan føre til en ny væpnet konflikt. Selv om den rå sannsynligheten for en slik konflikt er liten takket være en kronisk mangel på ressurser, fører disse truslene om løsrivelse til konstante spenninger. Dette er også en enkel måte for en korrupt politisk elite å skaffe politiske poeng på. Narrativet om å ‘bevare nasjonal identitet’ og ‘beskyttelse’ som politikere ’tilbyr’ vekker sterke følelser hos folk, noe som gjør dem mer mottakelige for manipulering, noe som lar politikere opprettholde sine posisjoner.

Les også: BRICS utvider sin innflytelse og tiltrekningskraft

Selv om det har vært separatistbevegelser i fortiden som ikke førte til væpnet konflikt, er situasjonen i Bosnia og Hercegovina spesielt følsom på grunn av sin meget vanskelige historiske kontekst. Arrene fra den forrige krigen er fortsatt friske, og alle tre etniske og religiøse grupper ser enhver endring som et angrep og et forsøk på undertrykkelse.

Et uavhengig Republika Srpska er urealistisk

I bunn og grunn er ideen om et uavhengig Republika Srpska for øyeblikket urealistisk og naiv. Den risikerer å påføre sine borgere stor skade. Eksistensen av Republika Srpska innenfor Serbia, som noen ønsker, ville også føre til betydelige problemer, ettersom Serbia sliter med å ta hånd om territoriet det allerede har.

Et uavhengig Republika Srpska ville også møte mange politiske og økonomiske problemer. Den ville ikke bli anerkjent av europeiske og globale stater, noe som ville la den stå utenfor EU og globale strømninger. Republika Srpska er allerede avhengig av utenlandske investeringer og ved en eventuell løsrivelse ville den sannsynligvis miste denne støtten. Innbyggerne vil se massiv inflasjon og mangel på grunnleggende varer.

I tillegg ville innbyggerne i Republika Srpska sannsynligvis møte det Kosovo måtte håndtere frem til begynnelsen av dette året: nektelse av visumfri reise til EU-land. Kosovo erklærte sin uavhengighet i 2008, men muligheten til å reise til Schengen-området uten visum ble kun innvilget i januar 2024. Innbyggerne i et uavhengig Republika Srpska vil sannsynligvis befinne seg i samme situasjon.

Tid for unge bosniere å stå opp

Selv om potensialet for krig for øyeblikket er et stort tema i Bosnia og Hercegovina, tror jeg at de gode innbyggerne i Bosnia og Hercegovina ikke vil tillate at denne fortellingen tar dem tilbake til 1990-tallet. Bosnia og Hercegovina kan skryte av rikdommen til tre folk og tre religioner, sammen med mye dyktighet og grunn til nasjonal stolthet i idrett og kunst.

I stedet for å gi etter for politikere som bruker pessimistiske, tilbakeskuende fortellinger for å skaffe politiske poeng og fremme naiv separatisme, må fremtidsrettede bosniere som meg vende seg til unge aktivister som jobber sammen for å fremme fred.

Dessverre er ethvert scenario fortsatt mulig. Risikoen for krig eksisterer, og frykten som følger med det kan forme politikken. Innbyggerne i Republika Srpska og Bosnia og Hercegovina som helhet må ikke la seg manipulere av politikere.

Sameksistens i Bosnia og Hercegovina er helt mulig. Hvis vi jobber sammen, kan vi bygge et fredelig og forent Bosnia og Hercegovina for fremtidige generasjoner å nyte.

Dette innlegget ble først publisert i Emerging Europe. Det har blitt oversatt fra engelsk. 

Geopolitisk polarisering i Balkan avslørt i ny meningsmåling

Tea Kljajić
Tea Kljajić
Tea Kljajić er en aktivist og forfatter fra Bosnia-Hercegovina. Hun er en hyppig politisk kommentator, forfatterstipendiat i Young Voices Europe og frivillig med Students for Liberty.

Les mer

Siste nytt