13. juni, 2024

Geopolitikken bak det russo-kinesiske forholdet

Share

Det russo-kinesiske forholdet, en kompleks blanding av historisk mistro og moderne pragmatisme, står i dag som en av de mest betydningsfulle geopolitiske alliansene, formet av både strategisk nødvendighet og økonomisk samarbeid.

I et dyptgående intervju publisert av det franske geopolitiske tidsskriftet Revue Conflits, gir Pierre Andrieu, en erfaren tidligere diplomat og nåværende lærer i geopolitikk, innsikt i det sammensatte landskapet av russo-kinesiske relasjoner. Andrieu, som har en rik bakgrunn fra diplomatisk tjeneste i Øst-Europa og som politisk og kulturell rådgiver ved den franske ambassaden i Moskva, trekker på sin omfattende erfaring for å analysere dynamikken mellom de to stormaktene.

Gjennom historien har Russland og Kina utviklet et forhold som har gått fra å være preget av mistro og territorielle konflikter til å bli en form for pragmatisk samarbeid i moderne tid. Andrieu peker på de ulike traktatene som i sin tid tillot Russland å utvide sitt territorium på bekostning av Kina, som Vladivostok, og hvordan disse historiske hendelsene fortsatt påvirker det kinesiske synet på deres nordlige nabo.

Intervjuet belyser hvordan Kinas nylige initiativer for å gjeninnføre historiske navn på områder som en gang var en del av Qing-imperiet, samt inkluderingen av en liten øy i Amur-elven på kinesiske kart, speiler en fortsatt bevissthet om tidligere territorielle tap. Til tross for dette, antyder Andrieu at Xi Jinpings pragmatiske tilnærming tyder på at Kina, for øyeblikket, foretrekker å opprettholde et nært forhold til Russland, gitt den strategiske dybden og tilgangen til naturressurser dette partnerskapet tilbyr.

Les også: Litauens urokkelige stand: En modig utenrikspolitikk mot Kinas tvangsmakt 🔒

Det geopolitiske landskapet har ytterligere endret seg med Russlands handlinger i Ukraina, som har ført til en styrket posisjon for Kina. Andrieu diskuterer hvordan Kina har kunnet dra nytte av situasjonen, spesielt gitt hvordan konflikten har tvunget Russland til å intensivere sin økonomiske avhengighet av Kina. Dette inkluderer en betydelig økning i handel, med Russland som eksporterer naturressurser til Kina til konkurransedyktige priser, mens Kina øker sin eksport av ferdigvarer og teknologi til Russland.

En annen viktig faktor som blir undersøkt, er hvordan de to nasjonene håndterer utfordringene og mulighetene som følger med Kinas Belte-og-vei-initiativ (BRI). Andrieu peker på hvordan Russlands bekymringer over å bli ytterligere marginalisert i dette samarbeidet har blitt forsterket av Ukraina-krigen, som har tvunget en omlegging av BRI-prosjektets handelsruter og ytterligere styrket Kinas innflytelse over Russland.

Til tross for disse skjevhetene, understreker Andrieu viktigheten av det strategiske partnerskapet mellom Russland og Kina, drevet av både nasjonenes felles interesser og deres felles rivalisering med Vesten. Intervjuet med Andrieu i Revue Conflits gir en omfattende analyse av de komplekse og flerdimensjonale forholdene mellom Russland og Kina, som fortsetter å forme den geopolitiske virkeligheten i vår tid.

Litauen: Fra Moskvas bikkje i vest til Vestens vaktbikkje i øst 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt