22. juni, 2024

Fra løfter til kaos: Terror avslører sprekker i Putins Russland

Share

I kjølvannet av Moskvas blodbad: Putins æra under lupen for brutte sikkerhetsløfter. 

En nylig kronikk publisert i National Interest av Peter B. Doran, senioradjunkt ved Foundation for Defense of Democracies, kaster vi et skarpt lys på Putins brutte løfter og den eskalerende voldsspiralen i Russland. Analysen retter et kritisk blikk mot de nylige terrorhandlingene i Moskva og de bredere implikasjonene for Russlands politiske og sosiale landskap under Putin.

Doran peker på det tragiske angrepet ved en konsertsal i Moskva som et historisk terrorangrep og det mest grufulle tapet av menneskeliv i Russland siden høydepunktet av tsjetsjensk terroristvold i 2004. Hendelsen avslører svakheter ved Putins etterretningsstat og utsetter en enorm sårbarhet: hans ødelagte pakt med det russiske folket. For over to tiår siden overtalte Putin russerne til å overgi sin frihet til ham under løftet om nasjonal sikkerhet – et løfte han i økende grad har mislyktes med å innfri.

Teksten trekker linjer til Putins bruk av frykt og terror for å sikre makt, inkludert anklager om FSBs involvering i bombeterror i 1999, som tjente som springbrett for hans presidentskap. Denne strategien, sammen med en undertrykkelse av fri presse og politisk opposisjon, illustrerer et mønster av maktmisbruk og forsøk på å konsolidere kontroll på bekostning av russisk frihet og velstand.

Les også: Statskollaps? Økt nasjonalisme? Dette kan skje med Russland etter Putin

Doran advarer mot de farlige følgene av Putins utvidede invasjon av Ukraina i 2022, som har ført til internasjonale sanksjoner, økonomisk tilbakegang, og økende politisk uro i Russland. Den nylige terrorhandlingen i Moskva, hvor over 130 mennesker mistet livet, tjener som en brutal påminnelse om den mørke realiteten i Putins Russland, hvor avtaler med regimet viser seg å være verdt lite mer enn kaos og vold.

Doran argumenterer sterkt mot enhver form for samarbeid med Putin-regimet i bekjempelsen av terrorisme, med tanke på dets historie med brutalitet, krigsforbrytelser i Ukraina, og manglende evne til å sikre stabilitet og sikkerhet for sitt eget folk. Han oppfordrer til å la det russiske folk selv finne en vei ut av diktaturet, med henvisning til historiske eksempler på diktatorers fall.

Gjennomgående i kronikken er budskapet klart: Putin har ikke bare brutt sitt løfte om å sikre Russland, men har også drevet landet inn i en tilstand av økende vold og ustabilitet. Det internasjonale samfunnet, og spesielt USA, oppfordres til å revurdere sitt forhold til putinismen, spesielt i lys av den pågående krigen i Ukraina og den nylige terrorhandlingen i Moskva. Dorans analyse understreker behovet for en kritisk vurdering av Putins langvarige maktgrep og dets konsekvenser for Russland og verden.

Vladimir Putin – hvilket ettermæle?

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt