16. juli, 2024

Filippinene og Japan tar grep mot Kinas maritime ambisjoner

Share

Som svar på nylige provokasjoner fra Kina, har Japan og Filippinene intensivert deres maritime samarbeid for å styrke Filippinenes kystvakt og sikre viktige sjøveier. 

Kun dager etter at Kina demonstrerte sin maritime styrke ved å sende titalls kystvakt- og marinefartøy for å blokkere en sivil protestflotilje fra Filippinene, har Tokyo og Manila svart med å styrke sitt forsvarssamarbeid. Prosjektet, som innebærer bygging av fem store patruljeskip finansiert av Tokyo, markerer et betydelig skritt i Manilas motstand mot Kinas fremstøt i Sør-Kinahavet, et nøkkelpunkt i verdens åpne Indo-Stillehavspolitikk, skriver EurasianTimes.

Under et møte i Manila ble detaljene i avtalen formalisert av Filippinenes utenriksminister Enrique Manalo og Japans ambassadør til Filippinene, Enzo Kazuya. Dette prosjektet, kalt Maritime Safety Capacity Improvement Project (MSCIP), har til hensikt å styrke Filippinenes kystvakt slik at de kan «respondere på trusler og hendelser innenfor landets maritime jurisdiksjon».

Les også: Gjennom historiens prisme: Nøkkelen for å forstå Kinas geopolitiske strategi 

Finansiert av et lån på 507 millioner dollar fra Japan International Cooperation Agency, vil prosjektet bruke omtrent 425 millioner dollar til konstruksjon av fem 97 meter lange multifunksjonelle skip samt logistikk.

Denne satsingen kommer i kjølvannet av økende bekymringer om Kinas aggressive manøvrer i regionen, inkludert hyppige trusler mot Taiwan og territorielle krav som utfordrer både regionale og internasjonale aktører. Filippinenes og Japans utvidede militære samarbeid reflekterer en dyptgående strategisk vurdering fra Tokyo, som ser nødvendigheten av å opprettholde stabiliteten i regionen mot Kinas ekspansive ambisjoner.

Med henvisning til Japans Nasjonale Sikkerhetsstrategi fra 2023, fremhever Tokyo sin rolle som en sentral sikkerhetsleverandør i Indo-Stillehavsområdet. Denne investeringen er ikke bare et svar på umiddelbare trusler, men også en del av en større visjon om å styrke både regionale allianser og internasjonal maritim lov.

USA og Kina i strategisk maktspill: Fremtiden for geopolitikk i Øst-Asia 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt