28. mai, 2024

Farlig last: Russlands skyggeflåte truer danske farvann

Share

Russlands skyggeflåte navigerer utenom reglene, og setter med det dansk sjøsikkerhet på spill.

I lys av den økende trusselen fra Russlands såkalte skyggeflåte, som består av fartøy som forsøker å skjule sine eieres identitet for å omgå sanksjoner mot Moskva, står dansk farvann overfor betydelige sikkerhetsrisikoer. Ifølge analyse av Elisabeth Braw, seniorforsker ved Atlantic Council, og rapportert av Foreign Policy, nekter disse russiske fartøyene nå regelmessig å ta om bord los i danske farvann. Dette bryter ikke bare med sjøfartsetikette, men øker også risikoen for katastrofale ulykker betydelig.

Denne praksisen med å avvise los, som sterkt anbefales for de fleste fartøy som seiler gjennom Danmarks Storebælt – en smal passasje mellom landets største øyer kjent for sine farlige farvann og høy trafikk – underminerer den maritime ordenen. Storebælt og det nærliggende sundet Øresund, som ligger mellom Danmark og Sverige, er ekstremt travle sjøruter med omkring 70.000 fartøy som passerer hvert år. Det er standard praksis å følge internasjonale maritime anbefalinger og ta om bord en erfaren lokal los når man navigerer gjennom utfordrende ruter som disse.

Les også: Geopolitisk slagside: Houthi-opprørere åpner Rødehavets porter for Kina og Russland

Situasjonen forverres av at skyggeflåten hovedsakelig består av utrangerte skip som tilbringer sine siste år med å transportere varer til og fra sanksjonerte land, en oppgave offisielle fartøy og deres eiere unngår. Disse fartøyene, som ofte seiler under flagg fra land lite sannsynlige til å yte assistanse ved ulykker eller hendelser, gjennomgår ikke regelmessig vedlikehold. Dette øker risikoen for alvorlige ulykker, som kollisjoner eller oljelekkasjer, noe som ville være katastrofalt ikke bare for miljøet men også for kyststatene berørt.

Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina har skyggeflåten, ifølge Braw, vokst betydelig og antas nå til å omfatte rundt 1.400 fartøy. Dette understreker utfordringene med å måle og bekjempe ulovlig maritim aktivitet nøyaktig. Dersom oljeutslipp skulle inntreffe, bistår Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens (IMO) internasjonale fond for oljeforurensning de berørte landene, men en betydelig økning i slike hendelser som følge av skyggeflåtens aktiviteter kunne tømme fondets ressurser.

Braw påpeker den viktige rollen som åpen kilde-intelligenssamfunnet kan spille i å avsløre identiteten og oppholdsstedet til eierne av skyggefartøyene før man vurderer strengere tiltak, som å blokkere skip som nekter los. Selv om dette kan føre til en konfrontasjon med Russland, understreker det behovet for handling for å opprettholde maritim orden og sikkerhet.

Fra løfter til kaos: Terror avslører sprekker i Putins Russland

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt