28. mai, 2024

Geopolitisk slagside: Houthi-opprørere åpner Rødehavets porter for Kina og Russland

Share

Gjennom en intrikat dans av diplomati og skjulte transaksjoner, sikrer houthi-opprørernes tiltak Kina og Russlands ubestridte passasje i et strategisk maritimt knutepunkt.

I en nylig artikkel fra DefenseOne fremkommer det at houthi-opprørerne, som mottar militær støtte fra Iran, nå gir Kina og Russland fri passasje gjennom Rødehavet. Denne informasjonen ble delt av General Michael Kurilla, øverstkommanderende for USAs Sentralkommando (CENTCOM), under en høring i Repetentenes hus’ komité for de væpnede tjenestene. Ifølge Kurilla tillater Iran, via sin stedfortreder houthi-militsen, at Russland og Kina fritt kan bevege seg gjennom Rødehavet, mens tilgang for andre nasjoner blir blokkert.

Dette unike privilegiet synes å være en belønning for Kinas beslutning om å fortsette oljekjøp fra Iran, til tross for internasjonale sanksjoner mot landet. Kurilla påpekte at omtrent 90% av Irans oljeeksport går til Kina, noe som utgjør en betydelig del av Irans bruttonasjonalprodukt (BNP). Han belyste også hvordan både Kina og Iran effektivt har klart å skjule denne handelen. Blant annet benytter de seg av en såkalt «mørk flåte», en gruppe skip som opererer utenfor radaren ved å skru av AIS-transpondere, noe som er påkrevd av internasjonale maritime lover.

Les også: Kina, Russland og Iran innleder felles militærøvelse

Inntektene fra dette oljesalget brukes av Iran til å produsere angrepsdroner, lik de som Russland anvender for å angripe sivile mål i Ukraina – opp til 100 Shahed-136 droner ukentlig. Videre støtter Iran houthi-militsen med både droner og missiler for å angripe skip under amerikansk og internasjonalt flagg i Rødehavet. Kurilla nevnte også at Kina utviser interesse for å anskaffe iranske ubemannede luftfartøy (UAV).

Parallelt med dette rapporterte militært personell til lovgivere at Kina intensiverer sin militære opprustning i et tempo ikke sett siden andre verdenskrig, antakelig i forberedelse til et potensielt angrep på Taiwan. Russland antyder dessuten en mulighet for å utvide Irans militære kapabiliteter ytterligere, et tema Kurilla kun ville drøfte bak lukkede dører i en klassifisert sesjon.

Ali Khamenei: Irans seiglivne leder styrer gjennom stormen

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

1 kommentar

Les mer

Siste nytt