13. juni, 2024

Dronekrig eskalerer: Hizbollah øker angrepene mot Israel

Share

Med en rekke droneangrep rettet mot sine nordlige territorier, står Israel overfor en eskalerende trussel som truer både nasjonal sikkerhet og regional stabilitet.

Israel står overfor en alarmerende økning i droneangrep fra Hizbollah, med flere hendelser rapportert i løpet av de siste ukene. Den 22. mai var en viktig dag da en drone styrtet nær samfunnet Beit Hillel i Nord-Israel, som en del av en serie pågående angrep siden oktober. Dette inngår i en bredere kampanje fra Hizbollah, hvor droner, missiler og raketter benyttes mot israelske mål, skriver Long War Journal.

I kjølvannet av de gjentatte angrepene har Israels forsvarsstyrker (IDF) gjennomført flere gjengjeldelsesangrep mot det de kaller «terrorinfrastruktur» i sørlige Libanon. Områder som Marwahin, Ayta ash Shab, og Rab El Thalathine har vært spesifikke mål. «Våre jagerfly har utført presise angrep for å forhindre ytterligere trusler», uttalte IDF.

Erfaring viser at droner spiller en stadig større rolle i angrepene mot Israel. «Den økte bruk av droner er bekymringsfull og understreker behovet for økt vaktsomhet,» rapporterte en sikkerhetsekspert.

Les også: Krig i Midtøsten: Det store rotet

Den 20. mai kom et multifront angrep, både fra Syria og Irak, hvor Israel måtte forsvare seg mot både droner og raketter. Angrepet kom fra flere retninger, inkludert to droner som nærmet seg byen Eilat, sannsynligvis sendt fra pro-iranske militser.

Israels hærsjef, Lt. Gen. Herzi HaLevi, besøkte den 551. reservestyrkebrigaden i Nord-Israel den 22. mai, noe som understreker alvoret i situasjonen. «Dette besøket og den påfølgende øvelsen var nødvendige for å forberede våre styrker på mulige eskalasjoner,» sa en talsperson for IDF.

Bruken av droner, spesielt selvmordsdroner som Shahed 136, har blitt et foretrukket våpen for iransk-støttede grupper i regionen. Denne teknologien har ikke bare spredt seg til konfliktområder i Midtøsten, men også til andre internasjonale konflikter, inkludert i Ukraina hvor lignende droner har blitt benyttet.

Denne eskalerende situasjonen viser kompleksiteten og de økende utfordringene med moderne krigføring, hvor droner spiller en stadig større rolle. Israel og internasjonale aktører står overfor stadig nye trusler som krever tilpasninger i både forsvarstaktikk og teknologiske løsninger.

Den vedvarende trusselen fra droneangrep understreker de sikkerhetsmessige utfordringene Israel står overfor, og reflekterer den økende spenningen i regionen. Med internasjonale aktørers øyne rettet mot utviklingen, forblir situasjonen en kilde til bekymring for global sikkerhet.

Irans og Israels farlige øye-for-øye gjengjeldelsesspill

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt