13. juni, 2024

Bilgiganter mot EU: Striden om sanksjoner 

Share

Tysk og fransk bilindustri arbeider aktivt for å påvirke EU i sanksjonsspørsmålet mot Hviterussland, en smuglerrute for eksport av luksusbiler til Russland.

Tyske og franske produsenter av luksusbiler arbeider intensivt for å påvirke EU til å utsette eksportrestriksjoner mot Hviterussland, en kanal for eksport inn til Russland. Selv om Hviterussland og dets leder, Alexander Lukasjenko, har vært under internasjonale sanksjoner etter påstander om valgfusk i 2020, har det fortsatt vært mulig for europeiske bilprodusenter å selge luksusbiler til landet. I 2023 så man en firedobling av eksporten av EU-biler til Hviterussland, med en verdi på 2,6 milliarder dollar, hvorav luksusbilene stod for to tredjedeler av denne økningen, skriver IntelliNews.

EU står nå overfor et dilemma da de vurderer det fjortende sanksjonspakken mot Russland. Samtidig diskuteres det om å stramme inn sanksjonene mot Hviterussland for å tette de smutthullene som gjør det mulig for vestlige varer å omgå sanksjonsregimet. Tyskland har uttrykt motstand mot å innføre strengere tiltak mot Hviterussland, og ifølge Politico støtter heller ikke Frankrike de foreslåtte tiltakene. Dette har ført til at noen medlemmer av Europaparlamentet foreslår å skille ut sanksjonene mot Hviterussland i et eget lovforslag, slik at restriksjonene mot Russland kan vedtas raskere. Målet er å ha denne nye pakken klar i tide til G7-toppmøtet i Italia, som finner sted neste uke.

Les også: Hybridkrigføring: Russlands skyggespill mot europeisk stabilitet

Diskusjonen rundt sanksjonene avslører en spenning mellom ønsket om å opprettholde strenge økonomiske barrierer mot land som bidrar til Russlands krigføring, og nødvendigheten av å unngå alvorlige økonomiske tilbakeslag for europeiske selskaper. Ifølge en anonym EU-diplomat, vil det å innføre milde tiltak mot Hviterussland, mens man vet at varer når Moskva via Minsk, være noe absurd.

Samtidig viser det russiske bilmarkedet en oppsiktsvekkende vekst. I mai 2024 opplevde markedet for salg av nye biler og lette nyttekjøretøy en økning på 132 prosent sammenlignet med samme måned året før. Denne økningen er et tegn på at markedet gradvis normaliseres etter den første kraftige nedgangen da internasjonale bilprodusenter trakk seg ut på grunn av krigen. Betydelig støtte fra Kina har også spilt en rolle i å fylle det tomrommet som oppsto etter at europeiske bilprodusenter reduserte sin aktivitet.

EUs evne til å håndtere og håndheve sanksjonene blir kontinuerlig testet, og det er fullt av unntak og klausuler som tillater visse handelsaktiviteter å fortsette. Dette har bidratt til at Russlands økonomi har fortsatt å vokse sterkt, til tross for internasjonale forsøk på å svekke landets. Når vestlige varer fortsatt er å finne i russiske butikker og luksusbiler fortsatt ruller på Moskvas gater, stilles det spørsmål ved effektiviteten av de internasjonale sanksjonene.

Valget i Russland: Geopolitisk statusrapport, del 2: En sanksjonert økonomi 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt