16. juli, 2024

Kinesisk monopol på krutt-råvarer truer Vestens ildkraft

Share

Kinas kontroll over kritiske råvarer til produksjon av krutt har skapt bekymring blant vestlige land som nå må finne nye forsyningskilder.

Kina har fått global oppmerksomhet for å monopolisere forsyningen av nitrocellulose, et råmateriale laget av kinesisk bomullsfiber som brukes i produksjon av krutt. Kina har stanset leveransene av bomull til kruttproduksjon, noe som har tvunget store militærmakter som USA, Russland og Frankrike til å finne alternative kilder og bli selvforsynte, skriver Eurasia Times.

Krutt er pyrotekniske ladninger som kombinerer brennbare og oksiderende stoffer. Disse reagerer uten ekstern oksygentilførsel, og genererer store mengder forbrenningsgasser raskt. Disse gassene kan drive prosjektiler gjennom løpet av pistoler, rifler, kanoner eller missiler.

Artilleri forbruker mest krutt under kriger eller militærøvelser. En mangel på krutt reduserer derfor en nasjons ildkraft betydelig. Dette har vært tydelig i den pågående krigen i Ukraina, hvor mangelen har svekket deres militære kampanje.

En britisk studie anslår at russiske styrker avfyrte rundt 20 millioner artilleri- og mortergranater i 2022 og 2023. På grunn av mangel på forsyning antas det at ukrainske styrker bare brukte en fjerdedel av dette. På et møte i Paris 2. mars, innrømmet Frankrikes president Emmanuel Macron at «krutt er det som mangler i dag.»

Amos Dossi, forsker ved Center for Security Studies ved ETH Zürich, sier Ukraina trenger fem mellomstore kruttfabrikker med en årlig kapasitet på 2000 tonn for å dekke behovet. Ukraina er nå avhengig av argentinske produsenter i tillegg til europeiske og nordamerikanske.

Les også: USA og Kina i strategisk maktspill: Fremtiden for geopolitikk i Øst-Asia

USA er en nettoimportør av nitrocellulose, og republikanske kongressmedlemmer har foreslått lovgivning for å undersøke landets kruttforsyning og sikre tilstrekkelige lagre. Senator James E. Risch og representant Tom Emmer leder an i denne innsatsen.

Russland forsøker også å lokalisere produksjonen av krutt fra egne råmaterialer for å redusere avhengigheten av utenlandske leveranser. Det er rapportert at Russland fortsatt produserer lite nitrocellulose og er avhengig av import, blant annet fra en liten tyrkisk bedrift kalt Noy, som kjøper nitrocellulose produsert i USA, Tyskland og Taiwan.

Europa prøver å øke sin produksjon av krutt, og EU-kommisjonen subsidierer fabrikker for å øke produksjonen. Målet er å produsere to millioner granater årlig. De europeiske markedslederne Rheinmetall, Eurenco, KNDS og Nammo moderniserer eksisterende fabrikker for å øke produksjonen.

Til tross for tiltakene, er det utfordringer med miljøreguleringer, energikostnader og mangel på kvalifisert arbeidskraft. Artilleri vil fortsatt være viktig i overskuelig fremtid, og krutt vil forbli etterspurt. Å sikre forsyningskjeden uten avhengighet av Kina vil være en stor utfordring for alle regjeringer for å opprettholde nasjonal sikkerhet.

«Død ved tusen kutt»: Beijings geopolitiske strategi i stormaktskampen mot USA 🔒

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt