13. juni, 2024

Varetekt uten rettssak: Den kinesiske kystvaktens trussel

Share

I en tid med økende geopolitiske spenninger i Sør-Kinahavet, har Kina introdusert strenge regler som gir kystvakten rett til å konfiskere utenlandske sjømenn som krysser Kinas maritime grenser i opptil 60 dager uten rettssak.

Kina har utvidet kystvaktens myndighet til å kunne holde utenlandske borgere som mistenkes for ulovlig grensekryssing i varetekt i opptil 60 dager uten rettssak. Dette kommer samtidig som spenningene øker i Sør-Kinahavet, der både Kina og Filippinene gjør krav på Scarborough Shoal, et omstridt skjær som nylig var åsted for en konfrontasjon mellom de to nasjonene, skriver South China Morning Post.

Regelendringene spesifiserer prosedyrene for administrativ varetektsfengsling og gir kystvakten økte fullmakter til å håndtere saker som involverer utenlandske borgere. Dette er første gang et slikt regelverk er spesifikt formulert siden kystvakten ble en del av de væpnede politistyrkene i 2018.

Les også: Filippinene anklager Kina for ulovlig øybygging i Sør-Kinahavet

Den nye reguleringen ble offentliggjort samtidig som en sivil delegasjon fra Filippinene startet en aksjon ved Scarborough Shoal for å markere landets krav på området. Besøket har ført til fornyede spenninger mellom Kina og Filippinene, som begge hevder territorial rettighet over det tidligere felles fiskeområdet.

Ifølge regelverket kan kystvakten pålegge utenlandske borgere opptil 30 dagers varetektsfengsling for brudd på Kinas inngangs- og utgangsreguleringer, med mulighet for forlengelse opp til 60 dager dersom saken er komplisert og godkjennes av høyere instanser innen kystvakten.

Den kinesiske utenriksministeren advarte nylig mot inngrep i «Kinas territorielle suverenitet og jurisdiksjon», og understreket at landet vil «forsvare sine rettigheter og iverksette nødvendige mottiltak i henhold til loven».

Dette tiltaket fra Beijing er del av en større innsats for å styrke håndhevelsen av landets maritime grenser, med president Xi Jinping som har oppfordret kystvakten til å «resolutt forsvare» Kinas territorielle suverenitet og maritime rettigheter.

Ny episode i Sør-Kinahavet: Filippinene hevder aggressiv trakassering

Geopolitika
Geopolitika
Nyhetsartikler generert ved hjelp av kunstig intelligens. Alle tekster er kvalitetssikret av Geopolitikas journalister.

Les mer

Siste nytt