22. juni, 2024

Valget i Russland: Geopolitisk statusrapport, del 4: Maktspillet i etniske republikker 🔒

Share

Utforsking av dynamikken i Russlands etniske republikker avdekker overraskende lojalitetsbånd og utfordringer midt i global uro.

I et klima av økende internasjonale spenninger og konflikter, har Russlands militære handlinger i Ukraina ikke bare vakt oppsikt på verdensscenen, men også kastet lys over interne utfordringer innad i den russiske føderasjonen. Det har blitt reist spørsmål om hvorvidt krigen kan påvirke Kremls grep om intern makt innad i Russland, spesielt med tanke på håndteringen av etnisk og religiøst mangfold.

En majoritetsandel av befolkningen i russiske etniske republikker som Tsjetsjenia, Dagestan og Basjkortostan praktiserer islam og har en separat etnisk identitet fra den russiske majoritetsbefolkningen. Det har også vært et blodig langvarig separatistisk opprør i de to førstnevnte republikkene på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, som til slutt ble bekjempet av det russiske militæret.

Det er en overvekt av menn fra disse republikkene som har blitt mobilisert til frontlinjene i Ukraina, en handling som har bidratt til økende sosial uro. Nylig var det for eksempel opptøyer i Basjkortostan, som ble nådeløst slått ned av russiske sikkerhetsstyrker.

Med Kremls blikk fanatisk siktet inn på Ukraina, har det naturlig oppstått spørsmål om hvorvidt den pågående krigen kan forsterke eksisterende spenninger i disse områdene, samt utfordre de russiske sikkerhetsstyrkenes evne til effektiv kontroll. Dette reiser bekymringer om potensielle nye utfordringer for Putin-regimet.

I den fjerde delen av vårt intervju med Russland-ekspert Jakub M. Godzimirski fra NUPI, innenfor rammen av den «geopolitiske statusrapporten» relatert til det russiske valget, undersøker vi hvordan konflikten i Ukraina påvirker de etniske republikkenes lojalitet til Kreml. Vi fokuserer spesielt på effekten av mobiliseringen og krigens følger for separatistiske tendenser, sosial uro, og den overordnede sikkerhetspolitikken i Russland. Videre trekker vi paralleller til resten av Russland, for å forstå hvordan motstanden mot krigen manifesterer seg, spesielt i lys av døden til opposisjonspolitiker Alexej Navalny.

Første del av artikkelserien – om krigen i Ukraina – kan leses her

Andre del av artikkelserien – om tilstanden til Russlands sanksjonerte økonomi– kan leses her.

Tredje del av artikkelserien – om våpen- og romindustriens utfordringer – kan leses her.

Vil du lese mer? Tegn et abonnement i dag, samtidig som du hjelper oss med å lage flere nyhet- og dybdesaker om internasjonale relasjoner, geopolitikk og sikkerhet

Hvilken rolle har etniske minoriteter i det russiske presidentvalget? 🔒

Les mer

Siste nytt